2231 zł brutto, ile to netto?

 
1620.87
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2231 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2231 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2231 = 217.7456 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2231 = 33.465 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2231 = 54.6595 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 305.8701 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2231 - 305.8701 = 1925.1299 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1925.1299 * 9% = 173.26 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1925.1299 * 7,75% = 149.2 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2231 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 305.8701 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2231 zł - 305.8701 zł - 111.25 zł = 1814 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1814 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1814 * 18%) - 46,33 zł = 280.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 280.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1925.1299 * 7,75 % = 149.2 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1814 zł - 149.2 zł = 131 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2231 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 305.8701 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 173.26 zł

  Zaliczka na podatek - 131 zł

  Wynagrodzenie netto: 2231 zł - 305.8701 zł - 173.26 zł -131 zł = 1620.87 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 217.7456 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 33.465 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 54.6595 zł
Razem składki ZUS 305.8701 zł
Koszty uzyskania 20% 385.02598 zł
Podstawa opodatkowania 1540 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 173.261691 zł
Kwota netto (na rękę) 1623.87 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1910 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2231 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2030.21 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1909.736 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2231 zł
Podstawa opodatkowania 1115.5 zł
Koszty uzyskania 1115.5 zł
Podatek do US 18% 200.79 zł
Kwota netto (na rękę) 2030.21 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2231 zł
Podstawa opodatkowania 446.2 zł
Koszty uzyskania 1784.8 zł
Podatek do US 18% 321.264 zł
Kwota netto (na rękę) 1909.736 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2231 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1814 Sprawdzenie działania: 1814 netto * 23% = 417 (to nasza kwota VAT) 1814 netto + 417 VAT = 2231 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2231 zł
Podatek VAT 23 % 417
Kwota netto 1814 zł

  Frazy powiązane:

 • 2231 brutto ile to netto
 • 2231 netto umowa o prace ile to netto
 • 2231 ile to netto
 • 2231 brutto ile to netto staz
 • 2232 brutto ile netto?
 • brutto ile to netto umowa zlecenie student
 • kwota netto od 2231 zl
 • naucsyciel kontraktowy 2231zl

Najciekawsze: