2230 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1620.09
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2230 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2230 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2230 = 217.648 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2230 = 33.45 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2230 = 54.635 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 305.733 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2230 - 305.733 = 1924.267 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1924.267 * 9% = 173.18 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1924.267 * 7,75% = 149.13 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2230 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 305.733 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2230 zł - 305.733 zł - 111.25 zł = 1813 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1813 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1813 * 18%) - 46,33 zł = 280.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 280.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1924.267 * 7,75 % = 149.13 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1813 zł - 149.13 zł = 131 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2230 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 305.733 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 173.18 zł

  Zaliczka na podatek - 131 zł

  Wynagrodzenie netto: 2230 zł - 305.733 zł - 173.18 zł -131 zł = 1620.09 zł


  Frazy powiązane:

 • 2230 brutto ile to netto
 • 2230 brutto ile netto
 • netto 2230
 • 12232 bruttoile to netto
 • przy zarobkach 2230zł netto ile to jest brutto
 • kwota 2230 brutto jaka kwota netto
 • wynogrodzenie brutto z 2230
 • 2234 brutto ile netto
 • netto renty 1620
 • wynagrodzenie 2230 brutto ile do reki
 • 2230 brutto ile to netto 2017 rok
 • 2230brutto ile to netto

Najciekawsze: