2220 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1613.23
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2220 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2220 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2220 = 216.672 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2220 = 33.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2220 = 54.39 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 304.362 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2220 - 304.362 = 1915.638 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1915.638 * 9% = 172.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1915.638 * 7,75% = 148.46 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2220 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 304.362 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2220 zł - 304.362 zł - 111.25 zł = 1804 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1804 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1804 * 18%) - 46,33 zł = 278.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 278.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1915.638 * 7,75 % = 148.46 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1804 zł - 148.46 zł = 130 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2220 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 304.362 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 172.41 zł

  Zaliczka na podatek - 130 zł

  Wynagrodzenie netto: 2220 zł - 304.362 zł - 172.41 zł -130 zł = 1613.23 zł


  Frazy powiązane:

 • 2220 brutto ile to netto
 • 2220 brutto
 • 2220zl brutto ile to netto
 • 2220 brutto ile to netto 2018
 • 2220 brutto ile to netto 2016
 • ile wynosi placa netto od kwoty 2220
 • 2.200brutto a netto
 • 2220 brutto ile to netto 2017
 • 2220 ile to netto
 • 2220 brutto ile wyplaty
 • 2220 brutto to ile to netto
 • 2220 zł brutto ile to netto
 • zarobki brutto 2220
 • 2220 brutto na netto
 • Jak obliczyć od brutto 2220 zł emeryturę do wypłaty (na rękę)
 • 2220 dochód netto
 • 2220 brutto ile na reke
 • 2220 brutto ile to netto 2015
 • 2220 netto ile to brutto
 • zus 216 ile mozna odliczyc skladki od podatku

Najciekawsze: