2220 zł brutto, ile to netto?

 

1629.23 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 216.672 zł
Składka rentowa 33.3 zł
Składka chorobowa 54.39 zł
Składka zdrowotna 172.41 zł
Zaliczka na podatek 114 zł

1615.69 zł
netto (na rękę)

1918 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 216.672 zł
Składka rentowa 33.3 zł
Składka chorobowa 54.39 zł
Składka zdrowotna 172.41 zł
Zaliczka na podatek 127.54zł

1918.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 301.92 zł

1805 zł
netto (na rękę)VAT 23% 415 zł

Umowa o pracę

1629.23
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2220 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2220 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2220 = 216.672 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2220 = 33.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2220 = 54.39 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 304.362 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2220 - 304.362 = 1915.638 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1915.638 * 9% = 172.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1915.638 * 7,75% = 148.46 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2220 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 304.362 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2220 zł - 304.362 zł - 111.25 zł = 1804 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1804 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1804 * 7%) - 46,33 zł = 262.92 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 262.92 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1915.638 * 7,75 % = 148.46 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1804 zł - 148.46 zł = 114 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2220 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 304.362 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 172.41 zł

  Zaliczka na podatek - 114 zł

  Wynagrodzenie netto: 2220 zł - 304.362 zł - 172.41 zł -114 zł = 1629.23 zł

Umowa zlecenie

1615.69
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 216.672 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 33.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 54.39 zł
Razem składki ZUS 304.362 zł
Koszty uzyskania 20% 383.1276 zł
Podstawa opodatkowania 1533 zł
Zaliczka na podatek 127.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 148.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 172.41 zł
Kwota netto (na rękę) 1615.69 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1918 zł

Umowa o dzieło

1918.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2220 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2031.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1918.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2220 zł
Podstawa opodatkowania 1110 zł
Koszty uzyskania 1110 zł
Podatek do US 17% 188.7 zł
Kwota netto (na rękę) 2031.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2220 zł
Podstawa opodatkowania 444 zł
Koszty uzyskania 1776 zł
Podatek do US 17% 301.92 zł
Kwota netto (na rękę) 1918.08 zł

Umowa B2B

1805
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2220 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1805 Sprawdzenie działania: 1805 netto * 23% = 415 (to nasza kwota VAT) 1805 netto + 415 VAT = 2220 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2220 zł
Podatek VAT 23 % 415
Kwota netto 1805 zł

  Frazy powiązane:

 • 2220 brutto ile to netto
 • 2220 brutto
 • 2220zl brutto ile to netto
 • 2220 brutto ile to netto 2018
 • 2220 netto ile to brutto
 • 2220 brutto ile to netto 2016
 • placa 2220 brutto ile to netto
 • ile wynosi placa netto od kwoty 2220
 • 2.200brutto a netto
 • 2220 brutto ile to netto 2017
 • 2220 ile to netto
 • 2220 brutto ile wyplaty
 • 2220 brutto to ile to netto
 • 2220 zł brutto ile to netto
 • zarobki brutto 2220
 • 2220 brutto na netto
 • Jak obliczyć od brutto 2220 zł emeryturę do wypłaty (na rękę)
 • 2220 zł brutto netto
 • 2220 dochód netto
 • 2220 brutto ile na reke

Najciekawsze: