22000 zł brutto, ile to netto?

 

15582.26 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2147.2 zł
Składka rentowa 330 zł
Składka chorobowa 539 zł
Składka zdrowotna 1708.54 zł
Zaliczka na podatek 1693 zł

16012.5 zł
netto (na rękę)

19008 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2147.2 zł
Składka rentowa 330 zł
Składka chorobowa 539 zł
Składka zdrowotna 1708.54 zł
Zaliczka na podatek 1262.76zł

19008 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2992 zł

17886 zł
netto (na rękę)VAT 23% 4114 zł

Umowa o pracę

15582.26
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 22000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 22000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 22000 = 2147.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 22000 = 330 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 22000 = 539 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3016.2 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 22000 - 3016.2 = 18983.8 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 18983.8 * 9% = 1708.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 18983.8 * 7,75% = 1471.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 22000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3016.2 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 22000 zł - 3016.2 zł - 111.25 zł = 18873 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 18873 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (18873 * 7%) - 46,33 zł = 3164.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3164.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 18983.8 * 7,75 % = 1471.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 18873 zł - 1471.24 zł = 1693 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 22000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3016.2 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1708.54 zł

  Zaliczka na podatek - 1693 zł

  Wynagrodzenie netto: 22000 zł - 3016.2 zł - 1708.54 zł -1693 zł = 15582.26 zł

Umowa zlecenie

16012.5
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2147.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 330 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 539 zł
Razem składki ZUS 3016.2 zł
Koszty uzyskania 20% 3796.76 zł
Podstawa opodatkowania 15187 zł
Zaliczka na podatek 1262.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1471.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1708.54 zł
Kwota netto (na rękę) 16012.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 19008 zł

Umowa o dzieło

19008
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 22000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 20130 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 19008 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 22000 zł
Podstawa opodatkowania 11000 zł
Koszty uzyskania 11000 zł
Podatek do US 17% 1870 zł
Kwota netto (na rękę) 20130 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 22000 zł
Podstawa opodatkowania 4400 zł
Koszty uzyskania 17600 zł
Podatek do US 17% 2992 zł
Kwota netto (na rękę) 19008 zł

Umowa B2B

17886
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 22000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 17886 Sprawdzenie działania: 17886 netto * 23% = 4114 (to nasza kwota VAT) 17886 netto + 4114 VAT = 22000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 22000 zł
Podatek VAT 23 % 4114
Kwota netto 17886 zł

  Frazy powiązane:

 • 22000 brutto ile to netto
 • 22000 brutto
 • 22000 netto ile to brutto
 • 22 000 brutto
 • Translate Netvirtinta to Polish
 • 22000 neto
 • 22 tys brutto ile to netto
 • 22 000 brutto ile to netto
 • 22000 zl brutto ile to netto
 • 22000 brutto to ile netto
 • premia 22000 brutto
 • 22000 brutto ile netto
 • net bruto 22000 lek
 • 22000 brutto ile to netto 2015
 • 3 tyś brutto na umowie ile netto
 • 22000 brutto brutto
 • 22tys brutto
 • 3tys brutto
 • ile to 3tys brutto
 • 22000 przychodu jaka to wyplata

Najciekawsze: