2191 zł brutto, ile to netto?

 

1593.45 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 213.8416 zł
Składka rentowa 32.865 zł
Składka chorobowa 53.6795 zł
Składka zdrowotna 170.16 zł
Zaliczka na podatek 127 zł

1594.97 zł
netto (na rękę)

1875 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 213.8416 zł
Składka rentowa 32.865 zł
Składka chorobowa 53.6795 zł
Składka zdrowotna 170.16 zł
Zaliczka na podatek 125.48zł

1875.496 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 315.504 zł

1781 zł
netto (na rękę)VAT 23% 410 zł

Umowa o pracę

1593.45
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2191 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2191 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2191 = 213.8416 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2191 = 32.865 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2191 = 53.6795 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 300.3861 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2191 - 300.3861 = 1890.6139 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1890.6139 * 9% = 170.16 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1890.6139 * 7,75% = 146.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2191 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 300.3861 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2191 zł - 300.3861 zł - 111.25 zł = 1779 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1779 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1779 * 18%) - 46,33 zł = 273.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 273.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1890.6139 * 7,75 % = 146.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1779 zł - 146.52 zł = 127 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2191 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 300.3861 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 170.16 zł

  Zaliczka na podatek - 127 zł

  Wynagrodzenie netto: 2191 zł - 300.3861 zł - 170.16 zł -127 zł = 1593.45 zł

Umowa zlecenie

1594.97
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 213.8416 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 32.865 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.6795 zł
Razem składki ZUS 300.3861 zł
Koszty uzyskania 20% 378.12278 zł
Podstawa opodatkowania 1512 zł
Zaliczka na podatek 125.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 146.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.16 zł
Kwota netto (na rękę) 1594.97 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1875 zł

Umowa o dzieło

1875.496
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2191 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1993.81 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1875.496 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2191 zł
Podstawa opodatkowania 1095.5 zł
Koszty uzyskania 1095.5 zł
Podatek do US 18% 197.19 zł
Kwota netto (na rękę) 1993.81 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2191 zł
Podstawa opodatkowania 438.2 zł
Koszty uzyskania 1752.8 zł
Podatek do US 18% 315.504 zł
Kwota netto (na rękę) 1875.496 zł

Umowa B2B

1781
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2191 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1781 Sprawdzenie działania: 1781 netto * 23% = 410 (to nasza kwota VAT) 1781 netto + 410 VAT = 2191 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2191 zł
Podatek VAT 23 % 410
Kwota netto 1781 zł

  Frazy powiązane:

 • ile wynosi kwota metto z 2191

Najciekawsze: