2189 zł brutto, ile to netto?

 

1591.89 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 213.6464 zł
Składka rentowa 32.835 zł
Składka chorobowa 53.6305 zł
Składka zdrowotna 170 zł
Zaliczka na podatek 127 zł

1593.28 zł
netto (na rękę)

1874 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 213.6464 zł
Składka rentowa 32.835 zł
Składka chorobowa 53.6305 zł
Składka zdrowotna 170 zł
Zaliczka na podatek 125.61zł

1873.784 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 315.216 zł

1780 zł
netto (na rękę)VAT 23% 409 zł

Umowa o pracę

1591.89
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2189 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2189 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2189 = 213.6464 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2189 = 32.835 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2189 = 53.6305 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 300.1119 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2189 - 300.1119 = 1888.8881 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1888.8881 * 9% = 170 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1888.8881 * 7,75% = 146.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2189 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 300.1119 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2189 zł - 300.1119 zł - 111.25 zł = 1778 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1778 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1778 * 18%) - 46,33 zł = 273.71 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 273.71 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1888.8881 * 7,75 % = 146.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1778 zł - 146.39 zł = 127 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2189 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 300.1119 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 170 zł

  Zaliczka na podatek - 127 zł

  Wynagrodzenie netto: 2189 zł - 300.1119 zł - 170 zł -127 zł = 1591.89 zł

Umowa zlecenie

1593.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 213.6464 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 32.835 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.6305 zł
Razem składki ZUS 300.1119 zł
Koszty uzyskania 20% 377.77762 zł
Podstawa opodatkowania 1511 zł
Zaliczka na podatek 125.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 146.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170 zł
Kwota netto (na rękę) 1593.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1874 zł

Umowa o dzieło

1873.784
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2189 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1991.99 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1873.784 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2189 zł
Podstawa opodatkowania 1094.5 zł
Koszty uzyskania 1094.5 zł
Podatek do US 18% 197.01 zł
Kwota netto (na rękę) 1991.99 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2189 zł
Podstawa opodatkowania 437.8 zł
Koszty uzyskania 1751.2 zł
Podatek do US 18% 315.216 zł
Kwota netto (na rękę) 1873.784 zł

Umowa B2B

1780
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2189 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1780 Sprawdzenie działania: 1780 netto * 23% = 409 (to nasza kwota VAT) 1780 netto + 409 VAT = 2189 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2189 zł
Podatek VAT 23 % 409
Kwota netto 1780 zł

  Frazy powiązane:

 • 2189 brutto ile to netto
 • 2189 brutto ile to netto 2016
 • 170 zl premii ile na rękę
 • 2189 brutto

Najciekawsze: