18825 zł brutto, ile to netto?

 

13342.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1837.32 zł
Składka rentowa 282.375 zł
Składka chorobowa 461.2125 zł
Składka zdrowotna 1461.97 zł
Zaliczka na podatek 1440 zł

13702.04 zł
netto (na rękę)

16265 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1837.32 zł
Składka rentowa 282.375 zł
Składka chorobowa 461.2125 zł
Składka zdrowotna 1461.97 zł
Zaliczka na podatek 1080.08zł

16264.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2560.2 zł

15305 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3520 zł

Umowa o pracę

13342.12
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 18825 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 18825 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 18825 = 1837.32 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 18825 = 282.375 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 18825 = 461.2125 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2580.9075 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 18825 - 2580.9075 = 16244.0925 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 16244.0925 * 9% = 1461.97 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 16244.0925 * 7,75% = 1258.92 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 18825 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2580.9075 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 18825 zł - 2580.9075 zł - 111.25 zł = 16133 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 16133 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (16133 * 7%) - 46,33 zł = 2698.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2698.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 16244.0925 * 7,75 % = 1258.92 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 16133 zł - 1258.92 zł = 1440 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 18825 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2580.9075 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1461.97 zł

  Zaliczka na podatek - 1440 zł

  Wynagrodzenie netto: 18825 zł - 2580.9075 zł - 1461.97 zł -1440 zł = 13342.12 zł

Umowa zlecenie

13702.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1837.32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 282.375 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 461.2125 zł
Razem składki ZUS 2580.9075 zł
Koszty uzyskania 20% 3248.8185 zł
Podstawa opodatkowania 12995 zł
Zaliczka na podatek 1080.08 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1258.92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1461.97 zł
Kwota netto (na rękę) 13702.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 16265 zł

Umowa o dzieło

16264.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 18825 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 17224.875 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 16264.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 18825 zł
Podstawa opodatkowania 9412.5 zł
Koszty uzyskania 9412.5 zł
Podatek do US 17% 1600.125 zł
Kwota netto (na rękę) 17224.875 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 18825 zł
Podstawa opodatkowania 3765 zł
Koszty uzyskania 15060 zł
Podatek do US 17% 2560.2 zł
Kwota netto (na rękę) 16264.8 zł

Umowa B2B

15305
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 18825 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 15305 Sprawdzenie działania: 15305 netto * 23% = 3520 (to nasza kwota VAT) 15305 netto + 3520 VAT = 18825 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 18825 zł
Podatek VAT 23 % 3520
Kwota netto 15305 zł

  Frazy powiązane:

 • 2710,8 brutto

Najciekawsze: