18000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

12608.3
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 18000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 18000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 18000 = 1756.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 18000 = 270 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 18000 = 441 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2467.8 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 18000 - 2467.8 = 15532.2 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 15532.2 * 9% = 1397.9 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 15532.2 * 7,75% = 1203.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 18000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2467.8 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 18000 zł - 2467.8 zł - 111.25 zł = 15421 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 15421 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (15421 * 18%) - 46,33 zł = 2729.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2729.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 15532.2 * 7,75 % = 1203.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 15421 zł - 1203.75 zł = 1526 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 18000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2467.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1397.9 zł

  Zaliczka na podatek - 1526 zł

  Wynagrodzenie netto: 18000 zł - 2467.8 zł - 1397.9 zł -1526 zł = 12608.3 zł


  Frazy powiązane:

 • 18000 brutto ile to netto
 • 18000 brutto
 • 18 000 brutto ile to netto
 • 18000 brutto ile netto
 • 18000 emerytury brutto ile to netto
 • 18000 netto ile to brutto
 • 18 000 brutto ile netto
 • 18000 brutto to ile na reke
 • pensja brutto 18 ooo ile do wyplaty
 • 18000 brutto netto kalkulator
 • 18000 netto
 • 18000
 • 18 000 brutto € ile to netto
 • 18000 netto ile skladek na ub spoleczne
 • 18000 pln brutto ile netto
 • 18000brutto
 • ile to 18000 brutto netto
 • kalkulator wynagrodzenia 18000 pln brutto
 • 18000 zł brutto ile to netto
 • 18000 zloty netti

Najciekawsze: