18000 zł brutto, ile to netto?

 

12608.3 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1756.8 zł
Składka rentowa 270 zł
Składka chorobowa 441 zł
Składka zdrowotna 1397.9 zł
Zaliczka na podatek 1526 zł

13101.05 zł
netto (na rękę)

15408 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1756.8 zł
Składka rentowa 270 zł
Składka chorobowa 441 zł
Składka zdrowotna 1397.9 zł
Zaliczka na podatek 1033.25zł

15408 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2592 zł

14634 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3366 zł

Umowa o pracę

12608.3
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 18000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 18000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 18000 = 1756.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 18000 = 270 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 18000 = 441 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2467.8 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 18000 - 2467.8 = 15532.2 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 15532.2 * 9% = 1397.9 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 15532.2 * 7,75% = 1203.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 18000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2467.8 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 18000 zł - 2467.8 zł - 111.25 zł = 15421 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 15421 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (15421 * 18%) - 46,33 zł = 2729.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2729.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 15532.2 * 7,75 % = 1203.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 15421 zł - 1203.75 zł = 1526 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 18000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2467.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1397.9 zł

  Zaliczka na podatek - 1526 zł

  Wynagrodzenie netto: 18000 zł - 2467.8 zł - 1397.9 zł -1526 zł = 12608.3 zł

Umowa zlecenie

13101.05
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1756.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 270 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 441 zł
Razem składki ZUS 2467.8 zł
Koszty uzyskania 20% 3106.44 zł
Podstawa opodatkowania 12426 zł
Zaliczka na podatek 1033.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1203.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1397.9 zł
Kwota netto (na rękę) 13101.05 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 15408 zł

Umowa o dzieło

15408
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 18000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 16380 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 15408 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 18000 zł
Podstawa opodatkowania 9000 zł
Koszty uzyskania 9000 zł
Podatek do US 18% 1620 zł
Kwota netto (na rękę) 16380 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 18000 zł
Podstawa opodatkowania 3600 zł
Koszty uzyskania 14400 zł
Podatek do US 18% 2592 zł
Kwota netto (na rękę) 15408 zł

Umowa B2B

14634
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 18000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 14634 Sprawdzenie działania: 14634 netto * 23% = 3366 (to nasza kwota VAT) 14634 netto + 3366 VAT = 18000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 18000 zł
Podatek VAT 23 % 3366
Kwota netto 14634 zł

  Frazy powiązane:

 • 18000 brutto ile to netto
 • 18000 brutto
 • 18 000 brutto ile to netto
 • 18000 brutto ile netto
 • ile to 18000 brutto na reke
 • 18000brutto
 • 18000 emerytury brutto ile to netto
 • 18000 netto ile to brutto
 • 18 000 brutto ile netto
 • 18000 brutto to ile na reke
 • pensja brutto 18 ooo ile do wyplaty
 • 18000 brutto netto kalkulator
 • 18000 netto
 • 18000
 • 18000,00zł brutto ile to na rękę
 • 18 000 brutto € ile to netto
 • 18000 netto ile skladek na ub spoleczne
 • 18000 pln brutto ile netto
 • 18 000 brutto
 • ile to 18000 brutto netto

Najciekawsze: