1575 zł brutto, ile to netto?

 
1163.75
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1575 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1575 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1575 = 153.72 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1575 = 23.625 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1575 = 38.5875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 215.9325 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1575 - 215.9325 = 1359.0675 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1359.0675 * 9% = 122.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1359.0675 * 7,75% = 105.33 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1575 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 215.9325 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1575 zł - 215.9325 zł - 111.25 zł = 1248 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1248 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1248 * 18%) - 46,33 zł = 178.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 178.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1359.0675 * 7,75 % = 105.33 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1248 zł - 105.33 zł = 73 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1575 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 215.9325 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 122.32 zł

  Zaliczka na podatek - 73 zł

  Wynagrodzenie netto: 1575 zł - 215.9325 zł - 122.32 zł -73 zł = 1163.75 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 153.72 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 23.625 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 38.5875 zł
Razem składki ZUS 215.9325 zł
Koszty uzyskania 20% 271.8135 zł
Podstawa opodatkowania 1087 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 122.316075 zł
Kwota netto (na rękę) 1145.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1348 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1575 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1433.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1348.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1575 zł
Podstawa opodatkowania 787.5 zł
Koszty uzyskania 787.5 zł
Podatek do US 18% 141.75 zł
Kwota netto (na rękę) 1433.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1575 zł
Podstawa opodatkowania 315 zł
Koszty uzyskania 1260 zł
Podatek do US 18% 226.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1348.2 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1575 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1280 Sprawdzenie działania: 1280 netto * 23% = 295 (to nasza kwota VAT) 1280 netto + 295 VAT = 1575 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1575 zł
Podatek VAT 23 % 295
Kwota netto 1280 zł

  Frazy powiązane:

 • 1575 brutto ile to netto
 • 1575 brutto
 • 1575 brutto ile to netto 2018
 • 1575 brutto to ile netto
 • 1575 brutto ile netto
 • 1280 brutto ile netto
 • ile wynosi placa z 1575
 • 1575 netto
 • 1575 netto ile brutto
 • 2 75 brutto ile to netto
 • 1575 brutto ile to netto 2015
 • 1575 brutto ile to netto?
 • ile to jest 1575zł netto
 • 1575 zł brutto
 • 1575 zl brutto to na reke ile jest ?
 • 1575 brutto
 • 1575,brutto ile to netto
 • najniższa krajowa 2018 netto i brutto kalkulator
 • 3/4 etatu 1575 brutto ile to netto
 • ile na reke z 1575

Najciekawsze: