1520 zł brutto, ile to netto?

 

1134.57 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 148.352 zł
Składka rentowa 22.8 zł
Składka chorobowa 37.24 zł
Składka zdrowotna 118.04 zł
Zaliczka na podatek 59 zł

1106.22 zł
netto (na rękę)

1313 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 148.352 zł
Składka rentowa 22.8 zł
Składka chorobowa 37.24 zł
Składka zdrowotna 118.04 zł
Zaliczka na podatek 87.35zł

1313.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 206.72 zł

1236 zł
netto (na rękę)VAT 23% 284 zł

Umowa o pracę

1134.57
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1520 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1520 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1520 = 148.352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1520 = 22.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1520 = 37.24 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 208.392 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1520 - 208.392 = 1311.608 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1311.608 * 9% = 118.04 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1311.608 * 7,75% = 101.65 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1520 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 208.392 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1520 zł - 208.392 zł - 111.25 zł = 1200 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1200 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1200 * 7%) - 46,33 zł = 160.24 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 160.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1311.608 * 7,75 % = 101.65 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1200 zł - 101.65 zł = 59 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1520 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 208.392 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 118.04 zł

  Zaliczka na podatek - 59 zł

  Wynagrodzenie netto: 1520 zł - 208.392 zł - 118.04 zł -59 zł = 1134.57 zł

Umowa zlecenie

1106.22
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 148.352 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 37.24 zł
Razem składki ZUS 208.392 zł
Koszty uzyskania 20% 262.3216 zł
Podstawa opodatkowania 1049 zł
Zaliczka na podatek 87.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 101.65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 118.04 zł
Kwota netto (na rękę) 1106.22 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1313 zł

Umowa o dzieło

1313.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1520 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1390.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1313.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1520 zł
Podstawa opodatkowania 760 zł
Koszty uzyskania 760 zł
Podatek do US 17% 129.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1390.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1520 zł
Podstawa opodatkowania 304 zł
Koszty uzyskania 1216 zł
Podatek do US 17% 206.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1313.28 zł

Umowa B2B

1236
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1520 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1236 Sprawdzenie działania: 1236 netto * 23% = 284 (to nasza kwota VAT) 1236 netto + 284 VAT = 1520 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1520 zł
Podatek VAT 23 % 284
Kwota netto 1236 zł

  Frazy powiązane:

 • 1520 brutto ile to netto
 • 1520 netto ile to brutto
 • wyplata w pracy 1520 netto ile wychodzi brutto
 • 1520 brutto
 • 1520 ILE TO NETTO
 • pensja 1520 zl brutto ile to netto
 • z kwoty 1520 ile stanowi % nowej kwoty 6080
 • 1520 zł brutto ile to netto
 • uzusowiona umowa zlecenie ile otrzymam do reki z kwoty 1520zl
 • 1520 ile brutto
 • czy na umowie o prace kwota 1520 zl brutto jest prawidlowa
 • 1520 zł netto ile to brutto
 • 1520 zl brutto a netto
 • kwota wolna od podatku 1235
 • umowa zlecenie 1520 zł brutto ile to netto
 • 1520 zł brutto ile na reke
 • 1520 euro brutto ile to netto
 • 1520 zl netto a brutto
 • umowa zlecenie student 1520 brutto 2015
 • kwota 1530 brutto bez odciągania skladek na ubezpieczenie to ile wychodzi na rekę?