1518 zł brutto, ile to netto?

 

1132.99 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 148.1568 zł
Składka rentowa 22.77 zł
Składka chorobowa 37.191 zł
Składka zdrowotna 117.89 zł
Zaliczka na podatek 59 zł

1104.51 zł
netto (na rękę)

1312 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 148.1568 zł
Składka rentowa 22.77 zł
Składka chorobowa 37.191 zł
Składka zdrowotna 117.89 zł
Zaliczka na podatek 87.48zł

1311.552 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 206.448 zł

1234 zł
netto (na rękę)VAT 23% 284 zł

Umowa o pracę

1132.99
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1518 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1518 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1518 = 148.1568 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1518 = 22.77 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1518 = 37.191 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 208.1178 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1518 - 208.1178 = 1309.8822 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1309.8822 * 9% = 117.89 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1309.8822 * 7,75% = 101.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1518 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 208.1178 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1518 zł - 208.1178 zł - 111.25 zł = 1199 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1199 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1199 * 7%) - 46,33 zł = 160.07 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 160.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1309.8822 * 7,75 % = 101.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1199 zł - 101.52 zł = 59 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1518 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 208.1178 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 117.89 zł

  Zaliczka na podatek - 59 zł

  Wynagrodzenie netto: 1518 zł - 208.1178 zł - 117.89 zł -59 zł = 1132.99 zł

Umowa zlecenie

1104.51
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 148.1568 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.77 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 37.191 zł
Razem składki ZUS 208.1178 zł
Koszty uzyskania 20% 261.97644 zł
Podstawa opodatkowania 1048 zł
Zaliczka na podatek 87.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 101.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 117.89 zł
Kwota netto (na rękę) 1104.51 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1312 zł

Umowa o dzieło

1311.552
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1518 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1388.97 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1311.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1518 zł
Podstawa opodatkowania 759 zł
Koszty uzyskania 759 zł
Podatek do US 17% 129.03 zł
Kwota netto (na rękę) 1388.97 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1518 zł
Podstawa opodatkowania 303.6 zł
Koszty uzyskania 1214.4 zł
Podatek do US 17% 206.448 zł
Kwota netto (na rękę) 1311.552 zł

Umowa B2B

1234
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1518 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1234 Sprawdzenie działania: 1234 netto * 23% = 284 (to nasza kwota VAT) 1234 netto + 284 VAT = 1518 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1518 zł
Podatek VAT 23 % 284
Kwota netto 1234 zł

  Frazy powiązane:

 • 1518 zl brutto ile to netto?
 • 151.8 brutto ile netto

Najciekawsze: