1501 zł brutto, ile to netto?

1112.64
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1501 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1501 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1501 = 146.4976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1501 = 22.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1501 = 36.7745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 205.7871 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1501 - 205.7871 = 1295.2129 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1295.2129 * 9% = 116.57 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1295.2129 * 7,75% = 100.38 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1501 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 205.7871 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1501 zł - 205.7871 zł - 111.25 zł = 1184 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1184 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1184 * 18%) - 46,33 zł = 166.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 166.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1295.2129 * 7,75 % = 100.38 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1184 zł - 100.38 zł = 66 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1501 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 205.7871 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 116.57 zł

  Zaliczka na podatek - 66 zł

  Wynagrodzenie netto: 1501 zł - 205.7871 zł - 116.57 zł -66 zł = 1112.64 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 146.4976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.7745 zł
Razem składki ZUS 205.7871 zł
Koszty uzyskania 20% 259.04258 zł
Podstawa opodatkowania 1036 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 116.569161 zł
Kwota netto (na rękę) 1092.64 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1285 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1501 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1365.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1284.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1501 zł
Podstawa opodatkowania 750.5 zł
Koszty uzyskania 750.5 zł
Podatek do US 18% 135.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1365.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1501 zł
Podstawa opodatkowania 300.2 zł
Koszty uzyskania 1200.8 zł
Podatek do US 18% 216.144 zł
Kwota netto (na rękę) 1284.856 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1501 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1220 Sprawdzenie działania: 1220 netto * 23% = 281 (to nasza kwota VAT) 1220 netto + 281 VAT = 1501 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1501 zł
Podatek VAT 23 % 281
Kwota netto 1220 zł

Najciekawsze: