1501 zł brutto, ile to netto?

 

1112.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 146.4976 zł
Składka rentowa 22.515 zł
Składka chorobowa 36.7745 zł
Składka zdrowotna 116.57 zł
Zaliczka na podatek 66 zł

1093.02 zł
netto (na rękę)

1285 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 146.4976 zł
Składka rentowa 22.515 zł
Składka chorobowa 36.7745 zł
Składka zdrowotna 116.57 zł
Zaliczka na podatek 85.62zł

1284.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 216.144 zł

1220 zł
netto (na rękę)VAT 23% 281 zł

Umowa o pracę

1112.64
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1501 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1501 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1501 = 146.4976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1501 = 22.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1501 = 36.7745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 205.7871 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1501 - 205.7871 = 1295.2129 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1295.2129 * 9% = 116.57 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1295.2129 * 7,75% = 100.38 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1501 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 205.7871 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1501 zł - 205.7871 zł - 111.25 zł = 1184 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1184 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1184 * 18%) - 46,33 zł = 166.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 166.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1295.2129 * 7,75 % = 100.38 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1184 zł - 100.38 zł = 66 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1501 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 205.7871 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 116.57 zł

  Zaliczka na podatek - 66 zł

  Wynagrodzenie netto: 1501 zł - 205.7871 zł - 116.57 zł -66 zł = 1112.64 zł

Umowa zlecenie

1093.02
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 146.4976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.7745 zł
Razem składki ZUS 205.7871 zł
Koszty uzyskania 20% 259.04258 zł
Podstawa opodatkowania 1036 zł
Zaliczka na podatek 85.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 116.57 zł
Kwota netto (na rękę) 1093.02 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1285 zł

Umowa o dzieło

1284.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1501 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1365.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1284.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1501 zł
Podstawa opodatkowania 750.5 zł
Koszty uzyskania 750.5 zł
Podatek do US 18% 135.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1365.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1501 zł
Podstawa opodatkowania 300.2 zł
Koszty uzyskania 1200.8 zł
Podatek do US 18% 216.144 zł
Kwota netto (na rękę) 1284.856 zł

Umowa B2B

1220
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1501 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1220 Sprawdzenie działania: 1220 netto * 23% = 281 (to nasza kwota VAT) 1220 netto + 281 VAT = 1501 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1501 zł
Podatek VAT 23 % 281
Kwota netto 1220 zł

Najciekawsze: