1499 zł brutto, ile to netto?

1111.08
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1499 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1499 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1499 = 146.3024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1499 = 22.485 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1499 = 36.7255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 205.5129 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1499 - 205.5129 = 1293.4871 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1293.4871 * 9% = 116.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1293.4871 * 7,75% = 100.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1499 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 205.5129 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1499 zł - 205.5129 zł - 111.25 zł = 1182 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1182 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1182 * 18%) - 46,33 zł = 166.43 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 166.43 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1293.4871 * 7,75 % = 100.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1182 zł - 100.25 zł = 66 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1499 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 205.5129 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 116.41 zł

  Zaliczka na podatek - 66 zł

  Wynagrodzenie netto: 1499 zł - 205.5129 zł - 116.41 zł -66 zł = 1111.08 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 146.3024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.485 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.7255 zł
Razem składki ZUS 205.5129 zł
Koszty uzyskania 20% 258.69742 zł
Podstawa opodatkowania 1035 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 116.413839 zł
Kwota netto (na rękę) 1091.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1283 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1499 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1364.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1283.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1499 zł
Podstawa opodatkowania 749.5 zł
Koszty uzyskania 749.5 zł
Podatek do US 18% 134.91 zł
Kwota netto (na rękę) 1364.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1499 zł
Podstawa opodatkowania 299.8 zł
Koszty uzyskania 1199.2 zł
Podatek do US 18% 215.856 zł
Kwota netto (na rękę) 1283.144 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1499 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1219 Sprawdzenie działania: 1219 netto * 23% = 280 (to nasza kwota VAT) 1219 netto + 280 VAT = 1499 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1499 zł
Podatek VAT 23 % 280
Kwota netto 1219 zł

Najciekawsze: