1490 zł brutto, ile to netto?

 
1105.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1490 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1490 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1490 = 145.424 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1490 = 22.35 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1490 = 36.505 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 204.279 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1490 - 204.279 = 1285.721 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1285.721 * 9% = 115.71 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1285.721 * 7,75% = 99.64 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1490 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 204.279 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1490 zł - 204.279 zł - 111.25 zł = 1174 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1174 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1174 * 18%) - 46,33 zł = 164.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 164.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1285.721 * 7,75 % = 99.64 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1174 zł - 99.64 zł = 65 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1490 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 204.279 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 115.71 zł

  Zaliczka na podatek - 65 zł

  Wynagrodzenie netto: 1490 zł - 204.279 zł - 115.71 zł -65 zł = 1105.01 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 145.424 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.505 zł
Razem składki ZUS 204.279 zł
Koszty uzyskania 20% 257.1442 zł
Podstawa opodatkowania 1029 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 115.71489 zł
Kwota netto (na rękę) 1085.01 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1275 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1490 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1355.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1275.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1490 zł
Podstawa opodatkowania 745 zł
Koszty uzyskania 745 zł
Podatek do US 18% 134.1 zł
Kwota netto (na rękę) 1355.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1490 zł
Podstawa opodatkowania 298 zł
Koszty uzyskania 1192 zł
Podatek do US 18% 214.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1275.44 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1490 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1211 Sprawdzenie działania: 1211 netto * 23% = 279 (to nasza kwota VAT) 1211 netto + 279 VAT = 1490 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1490 zł
Podatek VAT 23 % 279
Kwota netto 1211 zł

  Frazy powiązane:

 • 22.35zł brutto ile to netto
 • 1490 brutto emertura ile to netto
 • 1490 brutto premii ile to netto
 • zarobilem 1490 netto a brutto ile wychodzi?
 • 1490 brutto ile netto

Najciekawsze: