14400 zł brutto, ile to netto?

10100.44
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 14400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 14400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 14400 = 1405.44 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 14400 = 216 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 14400 = 352.8 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1974.24 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 14400 - 1974.24 = 12425.76 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12425.76 * 9% = 1118.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12425.76 * 7,75% = 963 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 14400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1974.24 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 14400 zł - 1974.24 zł - 111.25 zł = 12315 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 12315 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (12315 * 18%) - 46,33 zł = 2170.37 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2170.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12425.76 * 7,75 % = 963 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 12315 zł - 963 zł = 1207 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 14400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1974.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1118.32 zł

  Zaliczka na podatek - 1207 zł

  Wynagrodzenie netto: 14400 zł - 1974.24 zł - 1118.32 zł -1207 zł = 10100.44 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1405.44 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 216 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 352.8 zł
Razem składki ZUS 1974.24 zł
Koszty uzyskania 20% 2485.152 zł
Podstawa opodatkowania 9941 zł
Zaliczka na podatek 826 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 963 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1118.3184 zł
Kwota netto (na rękę) 10481.44 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 12326 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 14400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 13104 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 12326.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 14400 zł
Podstawa opodatkowania 7200 zł
Koszty uzyskania 7200 zł
Podatek do US 18% 1296 zł
Kwota netto (na rękę) 13104 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 14400 zł
Podstawa opodatkowania 2880 zł
Koszty uzyskania 11520 zł
Podatek do US 18% 2073.6 zł
Kwota netto (na rękę) 12326.4 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 14400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 11707 Sprawdzenie działania: 11707 netto * 23% = 2693 (to nasza kwota VAT) 11707 netto + 2693 VAT = 14400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 14400 zł
Podatek VAT 23 % 2693
Kwota netto 11707 zł

  Frazy powiązane:

 • 14400 brutto ile to netto
 • 14400 brutto ile netto
 • 14 400 brutto
 • wynagrodzenie brutto 14400 ile to jest netto
 • kwota netto od 14400
 • kwota netto od kwoty 14400 brutto
 • 14400 zł netto ile to brutto

Najciekawsze: