14400 zł brutto, ile to netto?

 

10220.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1405.44 zł
Składka rentowa 216 zł
Składka chorobowa 352.8 zł
Składka zdrowotna 1118.32 zł
Zaliczka na podatek 1087 zł

10481.44 zł
netto (na rękę)

12442 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1405.44 zł
Składka rentowa 216 zł
Składka chorobowa 352.8 zł
Składka zdrowotna 1118.32 zł
Zaliczka na podatek 826zł

12441.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1958.4 zł

11707 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2693 zł

Umowa o pracę

10220.44
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 14400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 14400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 14400 = 1405.44 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 14400 = 216 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 14400 = 352.8 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1974.24 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 14400 - 1974.24 = 12425.76 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12425.76 * 9% = 1118.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12425.76 * 7,75% = 963 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 14400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1974.24 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 14400 zł - 1974.24 zł - 111.25 zł = 12315 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 12315 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (12315 * 7%) - 46,33 zł = 2049.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2049.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12425.76 * 7,75 % = 963 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 12315 zł - 963 zł = 1087 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 14400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1974.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1118.32 zł

  Zaliczka na podatek - 1087 zł

  Wynagrodzenie netto: 14400 zł - 1974.24 zł - 1118.32 zł -1087 zł = 10220.44 zł

Umowa zlecenie

10481.44
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1405.44 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 216 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 352.8 zł
Razem składki ZUS 1974.24 zł
Koszty uzyskania 20% 2485.152 zł
Podstawa opodatkowania 9941 zł
Zaliczka na podatek 826 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 963 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1118.32 zł
Kwota netto (na rękę) 10481.44 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 12442 zł

Umowa o dzieło

12441.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 14400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 13176 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 12441.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 14400 zł
Podstawa opodatkowania 7200 zł
Koszty uzyskania 7200 zł
Podatek do US 17% 1224 zł
Kwota netto (na rękę) 13176 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 14400 zł
Podstawa opodatkowania 2880 zł
Koszty uzyskania 11520 zł
Podatek do US 17% 1958.4 zł
Kwota netto (na rękę) 12441.6 zł

Umowa B2B

11707
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 14400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 11707 Sprawdzenie działania: 11707 netto * 23% = 2693 (to nasza kwota VAT) 11707 netto + 2693 VAT = 14400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 14400 zł
Podatek VAT 23 % 2693
Kwota netto 11707 zł

  Frazy powiązane:

 • 14400 brutto ile to netto
 • 14400 brutto ile netto
 • 14 400 brutto
 • 14400 pln brutto ile to netto
 • 1974.24 brutto to ile to netto
 • wynagrodzenie brutto 14400 ile to jest netto
 • kwota netto od 14400
 • kwota netto od kwoty 14400 brutto
 • 14400 zł netto ile to brutto