14000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

9821.35
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 14000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 14000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 14000 = 1366.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 14000 = 210 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 14000 = 343 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1919.4 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 14000 - 1919.4 = 12080.6 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12080.6 * 9% = 1087.25 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12080.6 * 7,75% = 936.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 14000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1919.4 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 14000 zł - 1919.4 zł - 111.25 zł = 11969 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11969 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11969 * 18%) - 46,33 zł = 2108.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2108.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12080.6 * 7,75 % = 936.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11969 zł - 936.25 zł = 1172 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 14000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1919.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1087.25 zł

  Zaliczka na podatek - 1172 zł

  Wynagrodzenie netto: 14000 zł - 1919.4 zł - 1087.25 zł -1172 zł = 9821.35 zł


  Frazy powiązane:

 • 14000 brutto ile to netto
 • 14000 brutto
 • 14 000 brutto ile to netto
 • 14000 brutto ile netto
 • 14 brutto ile to netto 2017
 • 14000 brutto to ile netto
 • 14000 brutto ile to netto 2016
 • 14 000 brutto
 • 14 tys brutto
 • 168000 brutto ile to netto
 • 14 brutto ile to jest netto
 • 14000 brutto ile to netto 2015
 • 14100 brutto ile netto
 • brutto 14000
 • ile skladek przy zarobkach 8900
 • netto z pensji 14000
 • 14 000 zł netto il eto brutto
 • 14 000 brutto ike to netto
 • ile pidatku od zarobkow brutto 14 000
 • 14 tys brutto ile netto

Najciekawsze: