14000 zł brutto, ile to netto?

 

9938.35 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1366.4 zł
Składka rentowa 210 zł
Składka chorobowa 343 zł
Składka zdrowotna 1087.25 zł
Zaliczka na podatek 1055 zł

10189.6 zł
netto (na rękę)

12096 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1366.4 zł
Składka rentowa 210 zł
Składka chorobowa 343 zł
Składka zdrowotna 1087.25 zł
Zaliczka na podatek 803.75zł

12096 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1904 zł

11382 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2618 zł

Umowa o pracę

9938.35
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 14000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 14000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 14000 = 1366.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 14000 = 210 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 14000 = 343 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1919.4 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 14000 - 1919.4 = 12080.6 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12080.6 * 9% = 1087.25 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12080.6 * 7,75% = 936.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 14000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1919.4 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 14000 zł - 1919.4 zł - 111.25 zł = 11969 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11969 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11969 * 7%) - 46,33 zł = 1990.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1990.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12080.6 * 7,75 % = 936.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11969 zł - 936.25 zł = 1055 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 14000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1919.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1087.25 zł

  Zaliczka na podatek - 1055 zł

  Wynagrodzenie netto: 14000 zł - 1919.4 zł - 1087.25 zł -1055 zł = 9938.35 zł

Umowa zlecenie

10189.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1366.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 210 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 343 zł
Razem składki ZUS 1919.4 zł
Koszty uzyskania 20% 2416.12 zł
Podstawa opodatkowania 9664 zł
Zaliczka na podatek 803.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 936.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1087.25 zł
Kwota netto (na rękę) 10189.6 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 12096 zł

Umowa o dzieło

12096
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 14000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 12810 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 12096 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 14000 zł
Podstawa opodatkowania 7000 zł
Koszty uzyskania 7000 zł
Podatek do US 17% 1190 zł
Kwota netto (na rękę) 12810 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 14000 zł
Podstawa opodatkowania 2800 zł
Koszty uzyskania 11200 zł
Podatek do US 17% 1904 zł
Kwota netto (na rękę) 12096 zł

Umowa B2B

11382
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 14000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 11382 Sprawdzenie działania: 11382 netto * 23% = 2618 (to nasza kwota VAT) 11382 netto + 2618 VAT = 14000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 14000 zł
Podatek VAT 23 % 2618
Kwota netto 11382 zł

  Frazy powiązane:

 • 14000 brutto ile to netto
 • 14000 brutto
 • 14 000 brutto ile to netto
 • 14000 brutto ile netto
 • 14 brutto ile to netto 2017
 • 14000 brutto to ile netto
 • 14000 nett
 • 14000 brutto ile to netto 2016
 • 14000 netto
 • 14 000 brutto
 • 5 tys brutto umowa b2b
 • 168000 brutto ile to netto
 • 14 tys brutto
 • 14100 brutto
 • 14000
 • 14 brutto ile to jest netto
 • 14500 brutto b2b
 • 14000 brutto ile to netto 2015
 • 14100 brutto ile netto
 • brutto 14000