1375 zł brutto, ile to netto?

 

1024.71 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 134.2 zł
Składka rentowa 20.625 zł
Składka chorobowa 33.6875 zł
Składka zdrowotna 106.78 zł
Zaliczka na podatek 55 zł

1000.66 zł
netto (na rękę)

1177 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 134.2 zł
Składka rentowa 20.625 zł
Składka chorobowa 33.6875 zł
Składka zdrowotna 106.78 zł
Zaliczka na podatek 79.05zł

1177 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 198 zł

1118 zł
netto (na rękę)VAT 23% 257 zł

Umowa o pracę

1024.71
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1375 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1375 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1375 = 134.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1375 = 20.625 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1375 = 33.6875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 188.5125 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1375 - 188.5125 = 1186.4875 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1186.4875 * 9% = 106.78 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1186.4875 * 7,75% = 91.95 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1375 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 188.5125 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1375 zł - 188.5125 zł - 111.25 zł = 1075 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1075 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1075 * 18%) - 46,33 zł = 147.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 147.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1186.4875 * 7,75 % = 91.95 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1075 zł - 91.95 zł = 55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1375 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 188.5125 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 106.78 zł

  Zaliczka na podatek - 55 zł

  Wynagrodzenie netto: 1375 zł - 188.5125 zł - 106.78 zł -55 zł = 1024.71 zł

Umowa zlecenie

1000.66
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 134.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.625 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.6875 zł
Razem składki ZUS 188.5125 zł
Koszty uzyskania 20% 237.2975 zł
Podstawa opodatkowania 949 zł
Zaliczka na podatek 79.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 91.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 106.78 zł
Kwota netto (na rękę) 1000.66 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1177 zł

Umowa o dzieło

1177
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1375 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1251.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1177 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1375 zł
Podstawa opodatkowania 687.5 zł
Koszty uzyskania 687.5 zł
Podatek do US 18% 123.75 zł
Kwota netto (na rękę) 1251.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1375 zł
Podstawa opodatkowania 275 zł
Koszty uzyskania 1100 zł
Podatek do US 18% 198 zł
Kwota netto (na rękę) 1177 zł

Umowa B2B

1118
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1375 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1118 Sprawdzenie działania: 1118 netto * 23% = 257 (to nasza kwota VAT) 1118 netto + 257 VAT = 1375 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1375 zł
Podatek VAT 23 % 257
Kwota netto 1118 zł

  Frazy powiązane:

 • 1375 brutto ile netto
 • 1375 brutto
 • umowa zlecenie 1375 brutto skladki
 • 1375 netto ile to brutto
 • 1375 brutto ile to netto
 • 1375 brutto ile netto pol etatu

Najciekawsze: