1370 zł brutto, ile to netto?

 

1020.77 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 133.712 zł
Składka rentowa 20.55 zł
Składka chorobowa 33.565 zł
Składka zdrowotna 106.4 zł
Zaliczka na podatek 55 zł

997.39 zł
netto (na rękę)

1173 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 133.712 zł
Składka rentowa 20.55 zł
Składka chorobowa 33.565 zł
Składka zdrowotna 106.4 zł
Zaliczka na podatek 78.38zł

1172.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 197.28 zł

1114 zł
netto (na rękę)VAT 23% 256 zł

Umowa o pracę

1020.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1370 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1370 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1370 = 133.712 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1370 = 20.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1370 = 33.565 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 187.827 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1370 - 187.827 = 1182.173 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1182.173 * 9% = 106.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1182.173 * 7,75% = 91.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1370 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 187.827 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1370 zł - 187.827 zł - 111.25 zł = 1071 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1071 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1071 * 18%) - 46,33 zł = 146.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 146.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1182.173 * 7,75 % = 91.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1071 zł - 91.62 zł = 55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1370 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 187.827 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 106.4 zł

  Zaliczka na podatek - 55 zł

  Wynagrodzenie netto: 1370 zł - 187.827 zł - 106.4 zł -55 zł = 1020.77 zł

Umowa zlecenie

997.39
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 133.712 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.565 zł
Razem składki ZUS 187.827 zł
Koszty uzyskania 20% 236.4346 zł
Podstawa opodatkowania 946 zł
Zaliczka na podatek 78.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 91.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 106.4 zł
Kwota netto (na rękę) 997.39 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1173 zł

Umowa o dzieło

1172.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1370 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1246.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1172.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1370 zł
Podstawa opodatkowania 685 zł
Koszty uzyskania 685 zł
Podatek do US 18% 123.3 zł
Kwota netto (na rękę) 1246.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1370 zł
Podstawa opodatkowania 274 zł
Koszty uzyskania 1096 zł
Podatek do US 18% 197.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1172.72 zł

Umowa B2B

1114
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1370 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1114 Sprawdzenie działania: 1114 netto * 23% = 256 (to nasza kwota VAT) 1114 netto + 256 VAT = 1370 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1370 zł
Podatek VAT 23 % 256
Kwota netto 1114 zł

  Frazy powiązane:

 • 1370 brutto ile to netto
 • 13,70 brutto ile to na reke
 • 13,70 brutto od umowy zlecenia ile netto
 • 13.70brutto ile to netto
 • 13.70brutto ile to na ręke netto
 • 13 70 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 1370 brutto ile netto??
 • 1750 brutto na netto 1370
 • 13.70brutto.ile.netto
 • umowa zlecenie 13,70 ile to netto
 • ile biora podatek z 13.70
 • 13.70 brutto ilw to netto
 • 13.70 brutt ile to netto
 • ile to jest 1370 na reke
 • 13.70 ile to netto
 • Mam rente 1o20 netto a ile jest brutto
 • www.13.70brutto ile to netto
 • netto ile to jest z 13.70
 • kalkulator 13, 70 brutto
 • 13.70 brutto ile to netto umowa o prace

Najciekawsze: