1370 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1020.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1370 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1370 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1370 = 133.712 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1370 = 20.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1370 = 33.565 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 187.827 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1370 - 187.827 = 1182.173 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1182.173 * 9% = 106.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1182.173 * 7,75% = 91.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1370 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 187.827 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1370 zł - 187.827 zł - 111.25 zł = 1071 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1071 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1071 * 18%) - 46,33 zł = 146.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 146.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1182.173 * 7,75 % = 91.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1071 zł - 91.62 zł = 55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1370 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 187.827 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 106.4 zł

  Zaliczka na podatek - 55 zł

  Wynagrodzenie netto: 1370 zł - 187.827 zł - 106.4 zł -55 zł = 1020.77 zł


  Frazy powiązane:

 • 1370 brutto ile to netto
 • 13,70 brutto ile to na reke
 • 13,70 brutto od umowy zlecenia ile netto
 • 13.70brutto ile to netto
 • 13.70brutto ile to na ręke netto
 • 13 70 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 1370 brutto ile netto??
 • 1750 brutto na netto 1370
 • 13.70brutto.ile.netto
 • umowa zlecenie 13,70 ile to netto
 • ile biora podatek z 13.70
 • 13.70 brutto ilw to netto
 • 13.70 brutt ile to netto
 • ile to jest 1370 na reke
 • 13.70 ile to netto
 • Mam rente 1o20 netto a ile jest brutto
 • www.13.70brutto ile to netto
 • netto ile to jest z 13.70
 • kalkulator 13, 70 brutto
 • 13.70 brutto ile to netto umowa o prace

Najciekawsze: