13500 zł brutto, ile to netto?

 

9585.73 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1317.6 zł
Składka rentowa 202.5 zł
Składka chorobowa 330.75 zł
Składka zdrowotna 1048.42 zł
Zaliczka na podatek 1015 zł

9826.54 zł
netto (na rękę)

11664 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1317.6 zł
Składka rentowa 202.5 zł
Składka chorobowa 330.75 zł
Składka zdrowotna 1048.42 zł
Zaliczka na podatek 774.19zł

11664 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1836 zł

10976 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2524 zł

Umowa o pracę

9585.73
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 13500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 13500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 13500 = 1317.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 13500 = 202.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 13500 = 330.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1850.85 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 13500 - 1850.85 = 11649.15 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11649.15 * 9% = 1048.42 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11649.15 * 7,75% = 902.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 13500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1850.85 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 13500 zł - 1850.85 zł - 111.25 zł = 11538 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11538 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11538 * 7%) - 46,33 zł = 1917.7 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1917.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11649.15 * 7,75 % = 902.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11538 zł - 902.81 zł = 1015 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 13500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1850.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1048.42 zł

  Zaliczka na podatek - 1015 zł

  Wynagrodzenie netto: 13500 zł - 1850.85 zł - 1048.42 zł -1015 zł = 9585.73 zł

Umowa zlecenie

9826.54
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1317.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 202.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 330.75 zł
Razem składki ZUS 1850.85 zł
Koszty uzyskania 20% 2329.83 zł
Podstawa opodatkowania 9319 zł
Zaliczka na podatek 774.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 902.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1048.42 zł
Kwota netto (na rękę) 9826.54 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 11664 zł

Umowa o dzieło

11664
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 13500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 12352.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11664 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 13500 zł
Podstawa opodatkowania 6750 zł
Koszty uzyskania 6750 zł
Podatek do US 17% 1147.5 zł
Kwota netto (na rękę) 12352.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 13500 zł
Podstawa opodatkowania 2700 zł
Koszty uzyskania 10800 zł
Podatek do US 17% 1836 zł
Kwota netto (na rękę) 11664 zł

Umowa B2B

10976
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 13500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10976 Sprawdzenie działania: 10976 netto * 23% = 2524 (to nasza kwota VAT) 10976 netto + 2524 VAT = 13500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 13500 zł
Podatek VAT 23 % 2524
Kwota netto 10976 zł

  Frazy powiązane:

 • 13500 brutto ile netto
 • 13500 brutto ile to netto
 • 13500 brutto
 • 13500 netto ile to brutto
 • 13 500 brutto ile to netto
 • 13500 pln ile netto
 • cena 13500 brutto ile netto
 • 13500 zł ile to netto
 • 13500 ile to netto
 • wlasna firma 13500 brutto
 • cena samochodu 13500 brutto ile netto
 • 13500 13500 2500 3500
 • 13507 brutto ile to netto
 • 13 500 ile to brutto
 • 13500 brutto ile to netto 2015
 • 5 5% z 13 500 zl
 • 13500 brutto na etat
 • 13500 brutto ile nett bez zus
 • 13500 PLN brutto ile netto?
 • 13500 brutto to netto

Najciekawsze: