1341 zł brutto, ile to netto?

 

1009.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 130.8816 zł
Składka rentowa 20.115 zł
Składka chorobowa 32.8545 zł
Składka zdrowotna 104.14 zł
Zaliczka na podatek 44 zł

975.69 zł
netto (na rękę)

1159 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 130.8816 zł
Składka rentowa 20.115 zł
Składka chorobowa 32.8545 zł
Składka zdrowotna 104.14 zł
Zaliczka na podatek 77.32zł

1158.624 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 182.376 zł

1090 zł
netto (na rękę)VAT 23% 251 zł

Umowa o pracę

1009.01
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1341 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1341 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1341 = 130.8816 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1341 = 20.115 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1341 = 32.8545 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 183.8511 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1341 - 183.8511 = 1157.1489 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1157.1489 * 9% = 104.14 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1157.1489 * 7,75% = 89.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1341 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 183.8511 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1341 zł - 183.8511 zł - 111.25 zł = 1046 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1046 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1046 * 7%) - 46,33 zł = 134.06 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 134.06 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1157.1489 * 7,75 % = 89.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1046 zł - 89.68 zł = 44 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1341 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 183.8511 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 104.14 zł

  Zaliczka na podatek - 44 zł

  Wynagrodzenie netto: 1341 zł - 183.8511 zł - 104.14 zł -44 zł = 1009.01 zł

Umowa zlecenie

975.69
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 130.8816 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.115 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.8545 zł
Razem składki ZUS 183.8511 zł
Koszty uzyskania 20% 231.42978 zł
Podstawa opodatkowania 926 zł
Zaliczka na podatek 77.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 89.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 104.14 zł
Kwota netto (na rękę) 975.69 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1159 zł

Umowa o dzieło

1158.624
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1341 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1227.015 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1158.624 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1341 zł
Podstawa opodatkowania 670.5 zł
Koszty uzyskania 670.5 zł
Podatek do US 17% 113.985 zł
Kwota netto (na rękę) 1227.015 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1341 zł
Podstawa opodatkowania 268.2 zł
Koszty uzyskania 1072.8 zł
Podatek do US 17% 182.376 zł
Kwota netto (na rękę) 1158.624 zł

Umowa B2B

1090
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1341 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1090 Sprawdzenie działania: 1090 netto * 23% = 251 (to nasza kwota VAT) 1090 netto + 251 VAT = 1341 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1341 zł
Podatek VAT 23 % 251
Kwota netto 1090 zł

  Frazy powiązane:

 • 1341 brutto

Najciekawsze: