1321 zł brutto, ile to netto?

 

986.3 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 128.9296 zł
Składka rentowa 19.815 zł
Składka chorobowa 32.3645 zł
Składka zdrowotna 102.59 zł
Zaliczka na podatek 51 zł

961.64 zł
netto (na rękę)

1131 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 128.9296 zł
Składka rentowa 19.815 zł
Składka chorobowa 32.3645 zł
Składka zdrowotna 102.59 zł
Zaliczka na podatek 75.66zł

1130.776 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 190.224 zł

1074 zł
netto (na rękę)VAT 23% 247 zł

Umowa o pracę

986.3
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1321 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1321 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1321 = 128.9296 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1321 = 19.815 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1321 = 32.3645 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 181.1091 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1321 - 181.1091 = 1139.8909 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1139.8909 * 9% = 102.59 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1139.8909 * 7,75% = 88.34 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1321 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 181.1091 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1321 zł - 181.1091 zł - 111.25 zł = 1029 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1029 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1029 * 18%) - 46,33 zł = 138.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 138.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1139.8909 * 7,75 % = 88.34 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1029 zł - 88.34 zł = 51 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1321 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 181.1091 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 102.59 zł

  Zaliczka na podatek - 51 zł

  Wynagrodzenie netto: 1321 zł - 181.1091 zł - 102.59 zł -51 zł = 986.3 zł

Umowa zlecenie

961.64
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 128.9296 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.815 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.3645 zł
Razem składki ZUS 181.1091 zł
Koszty uzyskania 20% 227.97818 zł
Podstawa opodatkowania 912 zł
Zaliczka na podatek 75.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 88.34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 102.59 zł
Kwota netto (na rękę) 961.64 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1131 zł

Umowa o dzieło

1130.776
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1321 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1202.11 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1130.776 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1321 zł
Podstawa opodatkowania 660.5 zł
Koszty uzyskania 660.5 zł
Podatek do US 18% 118.89 zł
Kwota netto (na rękę) 1202.11 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1321 zł
Podstawa opodatkowania 264.2 zł
Koszty uzyskania 1056.8 zł
Podatek do US 18% 190.224 zł
Kwota netto (na rękę) 1130.776 zł

Umowa B2B

1074
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1321 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1074 Sprawdzenie działania: 1074 netto * 23% = 247 (to nasza kwota VAT) 1074 netto + 247 VAT = 1321 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1321 zł
Podatek VAT 23 % 247
Kwota netto 1074 zł

  Frazy powiązane:

 • 1321 brutto ile to netto
 • ile netto jest 1321 00 brutto

Najciekawsze: