1313 zł brutto, ile to netto?

 

981.02 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 128.1488 zł
Składka rentowa 19.695 zł
Składka chorobowa 32.1685 zł
Składka zdrowotna 101.97 zł
Zaliczka na podatek 50 zł

955.83 zł
netto (na rękę)

1124 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 128.1488 zł
Składka rentowa 19.695 zł
Składka chorobowa 32.1685 zł
Składka zdrowotna 101.97 zł
Zaliczka na podatek 75.19zł

1123.928 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 189.072 zł

1067 zł
netto (na rękę)VAT 23% 246 zł

Umowa o pracę

981.02
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1313 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1313 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1313 = 128.1488 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1313 = 19.695 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1313 = 32.1685 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 180.0123 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1313 - 180.0123 = 1132.9877 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1132.9877 * 9% = 101.97 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1132.9877 * 7,75% = 87.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1313 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 180.0123 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1313 zł - 180.0123 zł - 111.25 zł = 1022 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1022 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1022 * 18%) - 46,33 zł = 137.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 137.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1132.9877 * 7,75 % = 87.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1022 zł - 87.81 zł = 50 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1313 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 180.0123 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 101.97 zł

  Zaliczka na podatek - 50 zł

  Wynagrodzenie netto: 1313 zł - 180.0123 zł - 101.97 zł -50 zł = 981.02 zł

Umowa zlecenie

955.83
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 128.1488 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.695 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.1685 zł
Razem składki ZUS 180.0123 zł
Koszty uzyskania 20% 226.59754 zł
Podstawa opodatkowania 906 zł
Zaliczka na podatek 75.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 87.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 101.97 zł
Kwota netto (na rękę) 955.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1124 zł

Umowa o dzieło

1123.928
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1313 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1194.83 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1123.928 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1313 zł
Podstawa opodatkowania 656.5 zł
Koszty uzyskania 656.5 zł
Podatek do US 18% 118.17 zł
Kwota netto (na rękę) 1194.83 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1313 zł
Podstawa opodatkowania 262.6 zł
Koszty uzyskania 1050.4 zł
Podatek do US 18% 189.072 zł
Kwota netto (na rękę) 1123.928 zł

Umowa B2B

1067
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1313 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1067 Sprawdzenie działania: 1067 netto * 23% = 246 (to nasza kwota VAT) 1067 netto + 246 VAT = 1313 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1313 zł
Podatek VAT 23 % 246
Kwota netto 1067 zł

  Frazy powiązane:

 • 1313 brutto
 • 1313 00 netto ile to brutto
 • 1313 brutto ile to netto
 • 1313 brutto ile to netto 2015 rok
 • podstawa to 1313 brutto
 • 1313 zl brutto ile to netto
 • 1313 brutto ile to ntto
 • umowa o prace 1313 zł brutto ile to netto
 • 1313 zl brutto to ile netto
 • 1313 69 zl netto ile to brutto
 • 1313zl brutto ile to netto

Najciekawsze: