1312 zł brutto, ile to netto?

980.23
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1312 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1312 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1312 = 128.0512 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1312 = 19.68 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1312 = 32.144 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 179.8752 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1312 - 179.8752 = 1132.1248 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1132.1248 * 9% = 101.89 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1132.1248 * 7,75% = 87.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1312 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 179.8752 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1312 zł - 179.8752 zł - 111.25 zł = 1021 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1021 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1021 * 18%) - 46,33 zł = 137.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 137.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1132.1248 * 7,75 % = 87.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1021 zł - 87.74 zł = 50 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1312 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 179.8752 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 101.89 zł

  Zaliczka na podatek - 50 zł

  Wynagrodzenie netto: 1312 zł - 179.8752 zł - 101.89 zł -50 zł = 980.23 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 128.0512 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.68 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.144 zł
Razem składki ZUS 179.8752 zł
Koszty uzyskania 20% 226.42496 zł
Podstawa opodatkowania 906 zł
Zaliczka na podatek 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 101.891232 zł
Kwota netto (na rękę) 955.23 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1123 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1312 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1193.92 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1123.072 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1312 zł
Podstawa opodatkowania 656 zł
Koszty uzyskania 656 zł
Podatek do US 18% 118.08 zł
Kwota netto (na rękę) 1193.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1312 zł
Podstawa opodatkowania 262.4 zł
Koszty uzyskania 1049.6 zł
Podatek do US 18% 188.928 zł
Kwota netto (na rękę) 1123.072 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1312 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1067 Sprawdzenie działania: 1067 netto * 23% = 245 (to nasza kwota VAT) 1067 netto + 245 VAT = 1312 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1312 zł
Podatek VAT 23 % 245
Kwota netto 1067 zł

  Frazy powiązane:

 • 12 50 brutto ile to netto
 • 1312 brutto ile to netto?
 • 1 312 brutto ile to bedzie netto
 • 1312 brutto ile to netto 2015
 • 18 50 brutto ile netto
 • 12,50 ile to netto
 • ile 1312 50 ile to netto
 • wynagrodzenie netto od1312 50
 • kwota brutto 1312 50 brutto ile netto
 • 1312 5 )brutto umowa o peace
 • umowa zlecenie 12 50 brutto
 • 1312 PLN brutto to ile jest netto
 • podatek na umowoe o peacè
 • umowa zlecenie 9 50 brutto ile to na rękę

Najciekawsze: