1265 zł brutto, ile to netto?

 

955.33 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 123.464 zł
Składka rentowa 18.975 zł
Składka chorobowa 30.9925 zł
Składka zdrowotna 98.24 zł
Zaliczka na podatek 38 zł

920.93 zł
netto (na rękę)

1093 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 123.464 zł
Składka rentowa 18.975 zł
Składka chorobowa 30.9925 zł
Składka zdrowotna 98.24 zł
Zaliczka na podatek 72.4zł

1092.96 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 172.04 zł

1028 zł
netto (na rękę)VAT 23% 237 zł

Umowa o pracę

955.33
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1265 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1265 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1265 = 123.464 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1265 = 18.975 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1265 = 30.9925 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 173.4315 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1265 - 173.4315 = 1091.5685 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1091.5685 * 9% = 98.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1091.5685 * 7,75% = 84.6 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1265 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 173.4315 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1265 zł - 173.4315 zł - 111.25 zł = 980 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 980 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (980 * 7%) - 46,33 zł = 122.84 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 122.84 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1091.5685 * 7,75 % = 84.6 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 980 zł - 84.6 zł = 38 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1265 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 173.4315 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 98.24 zł

  Zaliczka na podatek - 38 zł

  Wynagrodzenie netto: 1265 zł - 173.4315 zł - 98.24 zł -38 zł = 955.33 zł

Umowa zlecenie

920.93
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 123.464 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18.975 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 30.9925 zł
Razem składki ZUS 173.4315 zł
Koszty uzyskania 20% 218.3137 zł
Podstawa opodatkowania 873 zł
Zaliczka na podatek 72.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 84.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 98.24 zł
Kwota netto (na rękę) 920.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1093 zł

Umowa o dzieło

1092.96
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1265 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1157.475 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1092.96 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1265 zł
Podstawa opodatkowania 632.5 zł
Koszty uzyskania 632.5 zł
Podatek do US 17% 107.525 zł
Kwota netto (na rękę) 1157.475 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1265 zł
Podstawa opodatkowania 253 zł
Koszty uzyskania 1012 zł
Podatek do US 17% 172.04 zł
Kwota netto (na rękę) 1092.96 zł

Umowa B2B

1028
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1265 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1028 Sprawdzenie działania: 1028 netto * 23% = 237 (to nasza kwota VAT) 1028 netto + 237 VAT = 1265 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1265 zł
Podatek VAT 23 % 237
Kwota netto 1028 zł

  Frazy powiązane:

 • 1265 brutto ile to netto
 • podstawa 1265 zl

Najciekawsze: