1211 zł brutto, ile to netto?

 

916.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 118.1936 zł
Składka rentowa 18.165 zł
Składka chorobowa 29.6695 zł
Składka zdrowotna 94.05 zł
Zaliczka na podatek 34 zł

881.91 zł
netto (na rękę)

1046 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 118.1936 zł
Składka rentowa 18.165 zł
Składka chorobowa 29.6695 zł
Składka zdrowotna 94.05 zł
Zaliczka na podatek 69.01zł

1046.304 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 164.696 zł

985 zł
netto (na rękę)VAT 23% 226 zł

Umowa o pracę

916.92
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1211 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1211 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1211 = 118.1936 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1211 = 18.165 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1211 = 29.6695 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 166.0281 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1211 - 166.0281 = 1044.9719 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1044.9719 * 9% = 94.05 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1044.9719 * 7,75% = 80.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1211 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 166.0281 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1211 zł - 166.0281 zł - 111.25 zł = 934 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 934 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (934 * 7%) - 46,33 zł = 115.02 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 115.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1044.9719 * 7,75 % = 80.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 934 zł - 80.99 zł = 34 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1211 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 166.0281 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 94.05 zł

  Zaliczka na podatek - 34 zł

  Wynagrodzenie netto: 1211 zł - 166.0281 zł - 94.05 zł -34 zł = 916.92 zł

Umowa zlecenie

881.91
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 118.1936 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18.165 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29.6695 zł
Razem składki ZUS 166.0281 zł
Koszty uzyskania 20% 208.99438 zł
Podstawa opodatkowania 836 zł
Zaliczka na podatek 69.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 80.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 94.05 zł
Kwota netto (na rękę) 881.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1046 zł

Umowa o dzieło

1046.304
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1211 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1108.065 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1046.304 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1211 zł
Podstawa opodatkowania 605.5 zł
Koszty uzyskania 605.5 zł
Podatek do US 17% 102.935 zł
Kwota netto (na rękę) 1108.065 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1211 zł
Podstawa opodatkowania 242.2 zł
Koszty uzyskania 968.8 zł
Podatek do US 17% 164.696 zł
Kwota netto (na rękę) 1046.304 zł

Umowa B2B

985
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1211 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 985 Sprawdzenie działania: 985 netto * 23% = 226 (to nasza kwota VAT) 985 netto + 226 VAT = 1211 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1211 zł
Podatek VAT 23 % 226
Kwota netto 985 zł

  Frazy powiązane:

 • 1211 netto ile to brutto

Najciekawsze: