1155 zł brutto, ile to netto?

 

870.95 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 112.728 zł
Składka rentowa 17.325 zł
Składka chorobowa 28.2975 zł
Składka zdrowotna 89.7 zł
Zaliczka na podatek 36 zł

841.19 zł
netto (na rękę)

989 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 112.728 zł
Składka rentowa 17.325 zł
Składka chorobowa 28.2975 zł
Składka zdrowotna 89.7 zł
Zaliczka na podatek 65.76zł

988.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 166.32 zł

939 zł
netto (na rękę)VAT 23% 216 zł

Umowa o pracę

870.95
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1155 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1155 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1155 = 112.728 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1155 = 17.325 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1155 = 28.2975 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 158.3505 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1155 - 158.3505 = 996.6495 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 996.6495 * 9% = 89.7 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 996.6495 * 7,75% = 77.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1155 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 158.3505 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1155 zł - 158.3505 zł - 111.25 zł = 885 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 885 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (885 * 18%) - 46,33 zł = 112.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 112.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 996.6495 * 7,75 % = 77.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 885 zł - 77.24 zł = 36 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1155 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 158.3505 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 89.7 zł

  Zaliczka na podatek - 36 zł

  Wynagrodzenie netto: 1155 zł - 158.3505 zł - 89.7 zł -36 zł = 870.95 zł

Umowa zlecenie

841.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 112.728 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.325 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 28.2975 zł
Razem składki ZUS 158.3505 zł
Koszty uzyskania 20% 199.3299 zł
Podstawa opodatkowania 797 zł
Zaliczka na podatek 65.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 77.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 89.7 zł
Kwota netto (na rękę) 841.19 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 989 zł

Umowa o dzieło

988.68
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1155 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1051.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 988.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1155 zł
Podstawa opodatkowania 577.5 zł
Koszty uzyskania 577.5 zł
Podatek do US 18% 103.95 zł
Kwota netto (na rękę) 1051.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1155 zł
Podstawa opodatkowania 231 zł
Koszty uzyskania 924 zł
Podatek do US 18% 166.32 zł
Kwota netto (na rękę) 988.68 zł

Umowa B2B

939
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1155 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 939 Sprawdzenie działania: 939 netto * 23% = 216 (to nasza kwota VAT) 939 netto + 216 VAT = 1155 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1155 zł
Podatek VAT 23 % 216
Kwota netto 939 zł

  Frazy powiązane:

 • 1155 brutto ile to netto
 • 1155 brutto
 • 1155 brutto to netto
 • 1155 brutto to ile netto?
 • 1155 brutto ile netto

Najciekawsze: