11499 zł brutto, ile to netto?

 

8078.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1122.3024 zł
Składka rentowa 172.485 zł
Składka chorobowa 281.7255 zł
Składka zdrowotna 893.02 zł
Zaliczka na podatek 951 zł

8369.46 zł
netto (na rękę)

9843 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1122.3024 zł
Składka rentowa 172.485 zł
Składka chorobowa 281.7255 zł
Składka zdrowotna 893.02 zł
Zaliczka na podatek 660.01zł

9843.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1655.856 zł

9349 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2150 zł

Umowa o pracę

8078.47
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11499 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11499 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11499 = 1122.3024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11499 = 172.485 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11499 = 281.7255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1576.5129 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11499 - 1576.5129 = 9922.4871 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9922.4871 * 9% = 893.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9922.4871 * 7,75% = 768.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11499 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1576.5129 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11499 zł - 1576.5129 zł - 111.25 zł = 9811 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9811 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9811 * 18%) - 46,33 zł = 1719.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1719.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9922.4871 * 7,75 % = 768.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9811 zł - 768.99 zł = 951 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11499 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1576.5129 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 893.02 zł

  Zaliczka na podatek - 951 zł

  Wynagrodzenie netto: 11499 zł - 1576.5129 zł - 893.02 zł -951 zł = 8078.47 zł

Umowa zlecenie

8369.46
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1122.3024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 172.485 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 281.7255 zł
Razem składki ZUS 1576.5129 zł
Koszty uzyskania 20% 1984.49742 zł
Podstawa opodatkowania 7938 zł
Zaliczka na podatek 660.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 768.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 893.02 zł
Kwota netto (na rękę) 8369.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9843 zł

Umowa o dzieło

9843.144
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11499 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10464.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9843.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11499 zł
Podstawa opodatkowania 5749.5 zł
Koszty uzyskania 5749.5 zł
Podatek do US 18% 1034.91 zł
Kwota netto (na rękę) 10464.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11499 zł
Podstawa opodatkowania 2299.8 zł
Koszty uzyskania 9199.2 zł
Podatek do US 18% 1655.856 zł
Kwota netto (na rękę) 9843.144 zł

Umowa B2B

9349
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11499 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9349 Sprawdzenie działania: 9349 netto * 23% = 2150 (to nasza kwota VAT) 9349 netto + 2150 VAT = 11499 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11499 zł
Podatek VAT 23 % 2150
Kwota netto 9349 zł

Najciekawsze: