11400 zł brutto, ile to netto?

 

8009.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1112.64 zł
Składka rentowa 171 zł
Składka chorobowa 279.3 zł
Składka zdrowotna 885.34 zł
Zaliczka na podatek 942 zł

8297.09 zł
netto (na rękę)

9758 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1112.64 zł
Składka rentowa 171 zł
Składka chorobowa 279.3 zł
Składka zdrowotna 885.34 zł
Zaliczka na podatek 654.63zł

9758.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1641.6 zł

9268 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2132 zł

Umowa o pracę

8009.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11400 = 1112.64 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11400 = 171 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11400 = 279.3 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1562.94 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11400 - 1562.94 = 9837.06 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9837.06 * 9% = 885.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9837.06 * 7,75% = 762.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1562.94 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11400 zł - 1562.94 zł - 111.25 zł = 9726 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9726 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9726 * 18%) - 46,33 zł = 1704.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1704.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9837.06 * 7,75 % = 762.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9726 zł - 762.37 zł = 942 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1562.94 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 885.34 zł

  Zaliczka na podatek - 942 zł

  Wynagrodzenie netto: 11400 zł - 1562.94 zł - 885.34 zł -942 zł = 8009.72 zł

Umowa zlecenie

8297.09
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1112.64 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 171 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 279.3 zł
Razem składki ZUS 1562.94 zł
Koszty uzyskania 20% 1967.412 zł
Podstawa opodatkowania 7870 zł
Zaliczka na podatek 654.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 762.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 885.34 zł
Kwota netto (na rękę) 8297.09 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9758 zł

Umowa o dzieło

9758.4
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10374 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9758.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11400 zł
Podstawa opodatkowania 5700 zł
Koszty uzyskania 5700 zł
Podatek do US 18% 1026 zł
Kwota netto (na rękę) 10374 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11400 zł
Podstawa opodatkowania 2280 zł
Koszty uzyskania 9120 zł
Podatek do US 18% 1641.6 zł
Kwota netto (na rękę) 9758.4 zł

Umowa B2B

9268
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9268 Sprawdzenie działania: 9268 netto * 23% = 2132 (to nasza kwota VAT) 9268 netto + 2132 VAT = 11400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11400 zł
Podatek VAT 23 % 2132
Kwota netto 9268 zł

  Frazy powiązane:

 • 11400 brutto
 • 11400 brutto ile to na ręke
 • 11400 brutto to ile netto
 • 11400 netto
 • 11 400 brutto
 • 11 400 brutto ile to netto

Najciekawsze: