1093 zł brutto, ile to netto?

 

833.27 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 106.6768 zł
Składka rentowa 16.395 zł
Składka chorobowa 26.7785 zł
Składka zdrowotna 84.88 zł
Zaliczka na podatek 25 zł

795.36 zł
netto (na rękę)

944 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 106.6768 zł
Składka rentowa 16.395 zł
Składka chorobowa 26.7785 zł
Składka zdrowotna 84.88 zł
Zaliczka na podatek 62.91zł

944.352 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 148.648 zł

889 zł
netto (na rękę)VAT 23% 204 zł

Umowa o pracę

833.27
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1093 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1093 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1093 = 106.6768 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1093 = 16.395 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1093 = 26.7785 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 149.8503 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1093 - 149.8503 = 943.1497 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 943.1497 * 9% = 84.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 943.1497 * 7,75% = 73.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1093 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 149.8503 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1093 zł - 149.8503 zł - 111.25 zł = 832 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 832 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (832 * 7%) - 46,33 zł = 97.68 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 97.68 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 943.1497 * 7,75 % = 73.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 832 zł - 73.09 zł = 25 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1093 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 149.8503 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 84.88 zł

  Zaliczka na podatek - 25 zł

  Wynagrodzenie netto: 1093 zł - 149.8503 zł - 84.88 zł -25 zł = 833.27 zł

Umowa zlecenie

795.36
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 106.6768 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.395 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.7785 zł
Razem składki ZUS 149.8503 zł
Koszty uzyskania 20% 188.62994 zł
Podstawa opodatkowania 755 zł
Zaliczka na podatek 62.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 73.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 84.88 zł
Kwota netto (na rękę) 795.36 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 944 zł

Umowa o dzieło

944.352
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1093 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1000.095 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 944.352 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1093 zł
Podstawa opodatkowania 546.5 zł
Koszty uzyskania 546.5 zł
Podatek do US 17% 92.905 zł
Kwota netto (na rękę) 1000.095 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1093 zł
Podstawa opodatkowania 218.6 zł
Koszty uzyskania 874.4 zł
Podatek do US 17% 148.648 zł
Kwota netto (na rękę) 944.352 zł

Umowa B2B

889
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1093 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 889 Sprawdzenie działania: 889 netto * 23% = 204 (to nasza kwota VAT) 889 netto + 204 VAT = 1093 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1093 zł
Podatek VAT 23 % 204
Kwota netto 889 zł

  Frazy powiązane:

 • umowa o prace ile brutto
 • wczasy pod gruszą kalkulator 2018
 • wczasy pod gruszą ile netto
 • wczasy pod gruszą ile netto 2018
 • wczasy pod gruszą brutto ile netto
 • 1093 brutto ile to netto
 • 78000 brutto
 • wynagrodzenie 1093 brutto ile
 • wczasy pod gruszą kalkulator
 • kalkulator wczasy pod grusza
 • wyliczenie wynagrodzenia za wczasy pod gruszą
 • wczasy pod gruszą brutto netto
 • 1093 brutto ile to netto wczasy pod grusza
 • wczasy pod grusza kalkulator
 • wczasy pod grusza 600 bruto ile na reke
 • wczasy pod grusza brutro ile to bedzie netto
 • grusza netto 2018 rok
 • grusza netto 2018 rok
 • wczasy pod gruszą przelicznik brutto netto na brutto
 • wczasy pod gruszą netto brutto

Najciekawsze: