1093 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

828.27
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1093 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1093 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1093 = 106.6768 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1093 = 16.395 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1093 = 26.7785 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 149.8503 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1093 - 149.8503 = 943.1497 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 943.1497 * 9% = 84.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 943.1497 * 7,75% = 73.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1093 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 149.8503 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1093 zł - 149.8503 zł - 111.25 zł = 832 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 832 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (832 * 18%) - 46,33 zł = 103.43 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 103.43 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 943.1497 * 7,75 % = 73.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 832 zł - 73.09 zł = 30 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1093 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 149.8503 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 84.88 zł

  Zaliczka na podatek - 30 zł

  Wynagrodzenie netto: 1093 zł - 149.8503 zł - 84.88 zł -30 zł = 828.27 zł


  Frazy powiązane:

 • umowa o prace ile brutto
 • wczasy pod gruszą ile netto
 • wczasy pod gruszą ile netto 2018
 • wczasy pod gruszą kalkulator 2018
 • wczasy pod gruszą brutto ile netto
 • 1093 brutto ile to netto
 • 78000 brutto
 • wynagrodzenie 1093 brutto ile
 • wczasy pod gruszą brutto netto
 • 1093 brutto ile to netto wczasy pod grusza
 • wczasy pod grusza brutro ile to bedzie netto
 • brutto netto wczasy pod gruszą
 • wczasy pod gruszą kalkulator
 • kalkulator brutto netto wczasy pod gruszą
 • 1093 zł ile to netto
 • 1093 netto
 • 1085 brutto ile to netto 2016
 • 1093 brutto
 • 1093,75 ile to netto
 • wczasy pod gruszą 2018 kalkulator

Najciekawsze: