1060 zł brutto, ile to netto?

 

810.35 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 103.456 zł
Składka rentowa 15.9 zł
Składka chorobowa 25.97 zł
Składka zdrowotna 82.32 zł
Zaliczka na podatek 22 zł

771.24 zł
netto (na rękę)

916 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 103.456 zł
Składka rentowa 15.9 zł
Składka chorobowa 25.97 zł
Składka zdrowotna 82.32 zł
Zaliczka na podatek 61.11zł

915.84 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 144.16 zł

862 zł
netto (na rękę)VAT 23% 198 zł

Umowa o pracę

810.35
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1060 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1060 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1060 = 103.456 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1060 = 15.9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1060 = 25.97 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 145.326 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1060 - 145.326 = 914.674 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 914.674 * 9% = 82.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 914.674 * 7,75% = 70.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1060 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 145.326 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1060 zł - 145.326 zł - 111.25 zł = 803 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 803 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (803 * 7%) - 46,33 zł = 92.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 92.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 914.674 * 7,75 % = 70.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 803 zł - 70.89 zł = 22 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1060 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 145.326 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 82.32 zł

  Zaliczka na podatek - 22 zł

  Wynagrodzenie netto: 1060 zł - 145.326 zł - 82.32 zł -22 zł = 810.35 zł

Umowa zlecenie

771.24
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 103.456 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.9 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.97 zł
Razem składki ZUS 145.326 zł
Koszty uzyskania 20% 182.9348 zł
Podstawa opodatkowania 732 zł
Zaliczka na podatek 61.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 70.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 82.32 zł
Kwota netto (na rękę) 771.24 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 916 zł

Umowa o dzieło

915.84
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1060 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 969.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 915.84 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1060 zł
Podstawa opodatkowania 530 zł
Koszty uzyskania 530 zł
Podatek do US 17% 90.1 zł
Kwota netto (na rękę) 969.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1060 zł
Podstawa opodatkowania 212 zł
Koszty uzyskania 848 zł
Podatek do US 17% 144.16 zł
Kwota netto (na rękę) 915.84 zł

Umowa B2B

862
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1060 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 862 Sprawdzenie działania: 862 netto * 23% = 198 (to nasza kwota VAT) 862 netto + 198 VAT = 1060 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1060 zł
Podatek VAT 23 % 198
Kwota netto 862 zł

  Frazy powiązane:

 • 1060zl brutto ile to netto
 • 1060 brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/1060
 • placa 1060,70 ile to brutto
 • brutto 1060