1051 zł brutto, ile to netto?

 

798.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 102.5776 zł
Składka rentowa 15.765 zł
Składka chorobowa 25.7495 zł
Składka zdrowotna 81.62 zł
Zaliczka na podatek 27 zł

764.58 zł
netto (na rękę)

900 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 102.5776 zł
Składka rentowa 15.765 zł
Składka chorobowa 25.7495 zł
Składka zdrowotna 81.62 zł
Zaliczka na podatek 60.71zł

899.656 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 151.344 zł

854 zł
netto (na rękę)VAT 23% 197 zł

Umowa o pracę

798.29
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1051 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1051 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1051 = 102.5776 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1051 = 15.765 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1051 = 25.7495 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 144.0921 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1051 - 144.0921 = 906.9079 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 906.9079 * 9% = 81.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 906.9079 * 7,75% = 70.29 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1051 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 144.0921 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1051 zł - 144.0921 zł - 111.25 zł = 796 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 796 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (796 * 18%) - 46,33 zł = 96.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 96.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 906.9079 * 7,75 % = 70.29 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 796 zł - 70.29 zł = 27 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1051 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 144.0921 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 81.62 zł

  Zaliczka na podatek - 27 zł

  Wynagrodzenie netto: 1051 zł - 144.0921 zł - 81.62 zł -27 zł = 798.29 zł

Umowa zlecenie

764.58
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 102.5776 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.765 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.7495 zł
Razem składki ZUS 144.0921 zł
Koszty uzyskania 20% 181.38158 zł
Podstawa opodatkowania 726 zł
Zaliczka na podatek 60.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 70.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 81.62 zł
Kwota netto (na rękę) 764.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 900 zł

Umowa o dzieło

899.656
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1051 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 956.41 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 899.656 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1051 zł
Podstawa opodatkowania 525.5 zł
Koszty uzyskania 525.5 zł
Podatek do US 18% 94.59 zł
Kwota netto (na rękę) 956.41 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1051 zł
Podstawa opodatkowania 210.2 zł
Koszty uzyskania 840.8 zł
Podatek do US 18% 151.344 zł
Kwota netto (na rękę) 899.656 zł

Umowa B2B

854
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1051 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 854 Sprawdzenie działania: 854 netto * 23% = 197 (to nasza kwota VAT) 854 netto + 197 VAT = 1051 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1051 zł
Podatek VAT 23 % 197
Kwota netto 854 zł

Najciekawsze: