1039 zł brutto, ile to netto?

 

790.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 101.4064 zł
Składka rentowa 15.585 zł
Składka chorobowa 25.4555 zł
Składka zdrowotna 80.69 zł
Zaliczka na podatek 25 zł

756.34 zł
netto (na rękę)

889 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 101.4064 zł
Składka rentowa 15.585 zł
Składka chorobowa 25.4555 zł
Składka zdrowotna 80.69 zł
Zaliczka na podatek 59.52zł

889.384 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 149.616 zł

845 zł
netto (na rękę)VAT 23% 194 zł

Umowa o pracę

790.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1039 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1039 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1039 = 101.4064 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1039 = 15.585 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1039 = 25.4555 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 142.4469 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1039 - 142.4469 = 896.5531 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 896.5531 * 9% = 80.69 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 896.5531 * 7,75% = 69.48 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1039 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 142.4469 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1039 zł - 142.4469 zł - 111.25 zł = 785 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 785 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (785 * 18%) - 46,33 zł = 94.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 94.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 896.5531 * 7,75 % = 69.48 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 785 zł - 69.48 zł = 25 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1039 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 142.4469 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 80.69 zł

  Zaliczka na podatek - 25 zł

  Wynagrodzenie netto: 1039 zł - 142.4469 zł - 80.69 zł -25 zł = 790.86 zł

Umowa zlecenie

756.34
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 101.4064 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.585 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.4555 zł
Razem składki ZUS 142.4469 zł
Koszty uzyskania 20% 179.31062 zł
Podstawa opodatkowania 717 zł
Zaliczka na podatek 59.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 69.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 80.69 zł
Kwota netto (na rękę) 756.34 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 889 zł

Umowa o dzieło

889.384
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1039 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 945.49 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 889.384 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1039 zł
Podstawa opodatkowania 519.5 zł
Koszty uzyskania 519.5 zł
Podatek do US 18% 93.51 zł
Kwota netto (na rękę) 945.49 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1039 zł
Podstawa opodatkowania 207.8 zł
Koszty uzyskania 831.2 zł
Podatek do US 18% 149.616 zł
Kwota netto (na rękę) 889.384 zł

Umowa B2B

845
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1039 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 845 Sprawdzenie działania: 845 netto * 23% = 194 (to nasza kwota VAT) 845 netto + 194 VAT = 1039 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1039 zł
Podatek VAT 23 % 194
Kwota netto 845 zł

Najciekawsze: