1028 zł brutto, ile to netto?

 

788.22 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 100.3328 zł
Składka rentowa 15.42 zł
Składka chorobowa 25.186 zł
Składka zdrowotna 79.84 zł
Zaliczka na podatek 19 zł

747.97 zł
netto (na rękę)

888 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 100.3328 zł
Składka rentowa 15.42 zł
Składka chorobowa 25.186 zł
Składka zdrowotna 79.84 zł
Zaliczka na podatek 59.25zł

888.192 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 139.808 zł

836 zł
netto (na rękę)VAT 23% 192 zł

Umowa o pracę

788.22
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1028 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1028 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1028 = 100.3328 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1028 = 15.42 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1028 = 25.186 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 140.9388 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1028 - 140.9388 = 887.0612 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 887.0612 * 9% = 79.84 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 887.0612 * 7,75% = 68.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1028 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 140.9388 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1028 zł - 140.9388 zł - 111.25 zł = 776 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 776 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (776 * 7%) - 46,33 zł = 88.16 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 88.16 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 887.0612 * 7,75 % = 68.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 776 zł - 68.75 zł = 19 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1028 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 140.9388 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 79.84 zł

  Zaliczka na podatek - 19 zł

  Wynagrodzenie netto: 1028 zł - 140.9388 zł - 79.84 zł -19 zł = 788.22 zł

Umowa zlecenie

747.97
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 100.3328 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.42 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.186 zł
Razem składki ZUS 140.9388 zł
Koszty uzyskania 20% 177.41224 zł
Podstawa opodatkowania 710 zł
Zaliczka na podatek 59.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 68.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 79.84 zł
Kwota netto (na rękę) 747.97 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 888 zł

Umowa o dzieło

888.192
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1028 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 940.62 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 888.192 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1028 zł
Podstawa opodatkowania 514 zł
Koszty uzyskania 514 zł
Podatek do US 17% 87.38 zł
Kwota netto (na rękę) 940.62 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1028 zł
Podstawa opodatkowania 205.6 zł
Koszty uzyskania 822.4 zł
Podatek do US 17% 139.808 zł
Kwota netto (na rękę) 888.192 zł

Umowa B2B

836
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1028 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 836 Sprawdzenie działania: 836 netto * 23% = 192 (to nasza kwota VAT) 836 netto + 192 VAT = 1028 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1028 zł
Podatek VAT 23 % 192
Kwota netto 836 zł

  Frazy powiązane:

 • 1028€ brutto
 • 1028 brutto

Najciekawsze: