1015 zł brutto, ile to netto?

 

774.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 99.064 zł
Składka rentowa 15.225 zł
Składka chorobowa 24.8675 zł
Składka zdrowotna 78.83 zł
Zaliczka na podatek 23 zł

738.89 zł
netto (na rękę)

869 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 99.064 zł
Składka rentowa 15.225 zł
Składka chorobowa 24.8675 zł
Składka zdrowotna 78.83 zł
Zaliczka na podatek 58.12zł

868.84 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 146.16 zł

825 zł
netto (na rękę)VAT 23% 190 zł

Umowa o pracę

774.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1015 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1015 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1015 = 99.064 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1015 = 15.225 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1015 = 24.8675 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 139.1565 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1015 - 139.1565 = 875.8435 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 875.8435 * 9% = 78.83 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 875.8435 * 7,75% = 67.88 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1015 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 139.1565 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1015 zł - 139.1565 zł - 111.25 zł = 765 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 765 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (765 * 18%) - 46,33 zł = 91.37 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 91.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 875.8435 * 7,75 % = 67.88 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 765 zł - 67.88 zł = 23 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1015 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 139.1565 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 78.83 zł

  Zaliczka na podatek - 23 zł

  Wynagrodzenie netto: 1015 zł - 139.1565 zł - 78.83 zł -23 zł = 774.01 zł

Umowa zlecenie

738.89
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 99.064 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.225 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.8675 zł
Razem składki ZUS 139.1565 zł
Koszty uzyskania 20% 175.1687 zł
Podstawa opodatkowania 701 zł
Zaliczka na podatek 58.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 67.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 78.83 zł
Kwota netto (na rękę) 738.89 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 869 zł

Umowa o dzieło

868.84
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1015 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 923.65 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 868.84 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1015 zł
Podstawa opodatkowania 507.5 zł
Koszty uzyskania 507.5 zł
Podatek do US 18% 91.35 zł
Kwota netto (na rękę) 923.65 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1015 zł
Podstawa opodatkowania 203 zł
Koszty uzyskania 812 zł
Podatek do US 18% 146.16 zł
Kwota netto (na rękę) 868.84 zł

Umowa B2B

825
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1015 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 825 Sprawdzenie działania: 825 netto * 23% = 190 (to nasza kwota VAT) 825 netto + 190 VAT = 1015 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1015 zł
Podatek VAT 23 % 190
Kwota netto 825 zł

  Frazy powiązane:

 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto
 • 3/4 etatu ile to netto
 • 3/4 etatu wynagrodzenie
 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2016
 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2018
 • 3 4 etatu wynagrodzenie netto
 • 3 4 etatu wynagrodzenie netto 2016
 • kalkulator wynagrodzeń 3/4 etatu
 • 3/4 etatu wynagrodzenie 2016 netto
 • 3/4 etatu netto
 • umowa na 3 4 etatu wynagrodzenie
 • 3/4 etatu 2016 netto
 • 3/4 etatu ile na reke 2016
 • ile wynosi pensja netto na 3/4 etatu
 • 3/4 etatu netto 2016
 • umowa na 3/4 etatu wynagrodzenie netto
 • ile na rękę za 3 4 etatu
 • wynagrodzenie na 3/4 etatu
 • 3/4 etatu 2016
 • 3/4 etatu ile na rękę

Najciekawsze: