1001 zł brutto, ile to netto?

 

764.02 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 97.6976 zł
Składka rentowa 15.015 zł
Składka chorobowa 24.5245 zł
Składka zdrowotna 77.74 zł
Zaliczka na podatek 22 zł

728.96 zł
netto (na rękę)

857 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 97.6976 zł
Składka rentowa 15.015 zł
Składka chorobowa 24.5245 zł
Składka zdrowotna 77.74 zł
Zaliczka na podatek 57.06zł

856.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 144.144 zł

814 zł
netto (na rękę)VAT 23% 187 zł

Umowa o pracę

764.02
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1001 = 97.6976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1001 = 15.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1001 = 24.5245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 137.2371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1001 - 137.2371 = 863.7629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 863.7629 * 9% = 77.74 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 863.7629 * 7,75% = 66.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 137.2371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1001 zł - 137.2371 zł - 111.25 zł = 753 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 753 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (753 * 18%) - 46,33 zł = 89.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 89.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 863.7629 * 7,75 % = 66.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 753 zł - 66.94 zł = 22 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 137.2371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 77.74 zł

  Zaliczka na podatek - 22 zł

  Wynagrodzenie netto: 1001 zł - 137.2371 zł - 77.74 zł -22 zł = 764.02 zł

Umowa zlecenie

728.96
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 97.6976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.5245 zł
Razem składki ZUS 137.2371 zł
Koszty uzyskania 20% 172.75258 zł
Podstawa opodatkowania 691 zł
Zaliczka na podatek 57.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 66.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 77.74 zł
Kwota netto (na rękę) 728.96 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 857 zł

Umowa o dzieło

856.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 910.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 856.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1001 zł
Podstawa opodatkowania 500.5 zł
Koszty uzyskania 500.5 zł
Podatek do US 18% 90.09 zł
Kwota netto (na rękę) 910.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1001 zł
Podstawa opodatkowania 200.2 zł
Koszty uzyskania 800.8 zł
Podatek do US 18% 144.144 zł
Kwota netto (na rękę) 856.856 zł

Umowa B2B

814
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 814 Sprawdzenie działania: 814 netto * 23% = 187 (to nasza kwota VAT) 814 netto + 187 VAT = 1001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1001 zł
Podatek VAT 23 % 187
Kwota netto 814 zł

  Frazy powiązane:

 • 1001 zl brutto

Najciekawsze: