999 zł brutto, ile to netto?

 

762.46 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 97.5024 zł
Składka rentowa 14.985 zł
Składka chorobowa 24.4755 zł
Składka zdrowotna 77.58 zł
Zaliczka na podatek 22 zł

727.27 zł
netto (na rękę)

855 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 97.5024 zł
Składka rentowa 14.985 zł
Składka chorobowa 24.4755 zł
Składka zdrowotna 77.58 zł
Zaliczka na podatek 57.19zł

855.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 143.856 zł

812 zł
netto (na rękę)VAT 23% 187 zł

Umowa o pracę

762.46
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 999 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 999 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 999 = 97.5024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 999 = 14.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 999 = 24.4755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 136.9629 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 999 - 136.9629 = 862.0371 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 862.0371 * 9% = 77.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 862.0371 * 7,75% = 66.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 999 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 136.9629 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 999 zł - 136.9629 zł - 111.25 zł = 751 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 751 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (751 * 18%) - 46,33 zł = 88.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 88.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 862.0371 * 7,75 % = 66.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 751 zł - 66.81 zł = 22 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 999 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 136.9629 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 77.58 zł

  Zaliczka na podatek - 22 zł

  Wynagrodzenie netto: 999 zł - 136.9629 zł - 77.58 zł -22 zł = 762.46 zł

Umowa zlecenie

727.27
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 97.5024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 14.985 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.4755 zł
Razem składki ZUS 136.9629 zł
Koszty uzyskania 20% 172.40742 zł
Podstawa opodatkowania 690 zł
Zaliczka na podatek 57.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 66.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 77.58 zł
Kwota netto (na rękę) 727.27 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 855 zł

Umowa o dzieło

855.144
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 999 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 909.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 855.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 999 zł
Podstawa opodatkowania 499.5 zł
Koszty uzyskania 499.5 zł
Podatek do US 18% 89.91 zł
Kwota netto (na rękę) 909.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 999 zł
Podstawa opodatkowania 199.8 zł
Koszty uzyskania 799.2 zł
Podatek do US 18% 143.856 zł
Kwota netto (na rękę) 855.144 zł

Umowa B2B

812
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 999 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 812 Sprawdzenie działania: 812 netto * 23% = 187 (to nasza kwota VAT) 812 netto + 187 VAT = 999 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 999 zł
Podatek VAT 23 % 187
Kwota netto 812 zł

  Frazy powiązane:

 • 999 zlotych brutto ile jest netto staż
 • 999 netto

Najciekawsze: