8375 zł brutto, ile to netto?

 

5970.38 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 817.4 zł
Składka rentowa 125.625 zł
Składka chorobowa 205.1875 zł
Składka zdrowotna 650.41 zł
Zaliczka na podatek 606 zł

6095.46 zł
netto (na rękę)

7236 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 817.4 zł
Składka rentowa 125.625 zł
Składka chorobowa 205.1875 zł
Składka zdrowotna 650.41 zł
Zaliczka na podatek 480.92zł

7236 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1139 zł

6809 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1566 zł

Umowa o pracę

5970.38
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8375 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8375 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8375 = 817.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8375 = 125.625 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8375 = 205.1875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1148.2125 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8375 - 1148.2125 = 7226.7875 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7226.7875 * 9% = 650.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7226.7875 * 7,75% = 560.08 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8375 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1148.2125 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8375 zł - 1148.2125 zł - 111.25 zł = 7116 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7116 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7116 * 7%) - 46,33 zł = 1165.96 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1165.96 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7226.7875 * 7,75 % = 560.08 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7116 zł - 560.08 zł = 606 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8375 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1148.2125 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 650.41 zł

  Zaliczka na podatek - 606 zł

  Wynagrodzenie netto: 8375 zł - 1148.2125 zł - 650.41 zł -606 zł = 5970.38 zł

Umowa zlecenie

6095.46
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 817.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 125.625 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 205.1875 zł
Razem składki ZUS 1148.2125 zł
Koszty uzyskania 20% 1445.3575 zł
Podstawa opodatkowania 5781 zł
Zaliczka na podatek 480.92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 560.08 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 650.41 zł
Kwota netto (na rękę) 6095.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7236 zł

Umowa o dzieło

7236
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8375 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7663.125 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7236 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8375 zł
Podstawa opodatkowania 4187.5 zł
Koszty uzyskania 4187.5 zł
Podatek do US 17% 711.875 zł
Kwota netto (na rękę) 7663.125 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8375 zł
Podstawa opodatkowania 1675 zł
Koszty uzyskania 6700 zł
Podatek do US 17% 1139 zł
Kwota netto (na rękę) 7236 zł

Umowa B2B

6809
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8375 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6809 Sprawdzenie działania: 6809 netto * 23% = 1566 (to nasza kwota VAT) 6809 netto + 1566 VAT = 8375 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8375 zł
Podatek VAT 23 % 1566
Kwota netto 6809 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/8375