764 zł brutto, ile to netto?

 

601.93 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 74.5664 zł
Składka rentowa 11.46 zł
Składka chorobowa 18.718 zł
Składka zdrowotna 59.33 zł
Zaliczka na podatek -2 zł

556.02 zł
netto (na rękę)

660 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 74.5664 zł
Składka rentowa 11.46 zł
Składka chorobowa 18.718 zł
Składka zdrowotna 59.33 zł
Zaliczka na podatek 43.91zł

660.096 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 103.904 zł

621 zł
netto (na rękę)VAT 23% 143 zł

Umowa o pracę

601.93
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 764 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 764 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 764 = 74.5664 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 764 = 11.46 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 764 = 18.718 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 104.7444 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 764 - 104.7444 = 659.2556 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 659.2556 * 9% = 59.33 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 659.2556 * 7,75% = 51.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 764 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 104.7444 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 764 zł - 104.7444 zł - 111.25 zł = 548 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 548 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (548 * 7%) - 46,33 zł = 49.4 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 49.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 659.2556 * 7,75 % = 51.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 548 zł - 51.09 zł = -2 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 764 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 104.7444 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 59.33 zł

  Zaliczka na podatek - -2 zł

  Wynagrodzenie netto: 764 zł - 104.7444 zł - 59.33 zł --2 zł = 601.93 zł

Umowa zlecenie

556.02
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 74.5664 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 11.46 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 18.718 zł
Razem składki ZUS 104.7444 zł
Koszty uzyskania 20% 131.85112 zł
Podstawa opodatkowania 527 zł
Zaliczka na podatek 43.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 51.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 59.33 zł
Kwota netto (na rękę) 556.02 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 660 zł

Umowa o dzieło

660.096
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 764 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 699.06 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 660.096 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 764 zł
Podstawa opodatkowania 382 zł
Koszty uzyskania 382 zł
Podatek do US 17% 64.94 zł
Kwota netto (na rękę) 699.06 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 764 zł
Podstawa opodatkowania 152.8 zł
Koszty uzyskania 611.2 zł
Podatek do US 17% 103.904 zł
Kwota netto (na rękę) 660.096 zł

Umowa B2B

621
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 764 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 621 Sprawdzenie działania: 621 netto * 23% = 143 (to nasza kwota VAT) 621 netto + 143 VAT = 764 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 764 zł
Podatek VAT 23 % 143
Kwota netto 621 zł

  Frazy powiązane:

 • 764 brutto czy netto dohód
 • 763 zł brutto ile to netto
 • 764 brutto ile to netto
 • 764 ile to netto
 • 764 brutto to ile netto
 • 763 ile to netto

Najciekawsze: