6720 zł brutto, ile to netto?

 

4748.81 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 655.872 zł
Składka rentowa 100.8 zł
Składka chorobowa 164.64 zł
Składka zdrowotna 521.88 zł
Zaliczka na podatek 528 zł

4891.21 zł
netto (na rękę)

5752 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 655.872 zł
Składka rentowa 100.8 zł
Składka chorobowa 164.64 zł
Składka zdrowotna 521.88 zł
Zaliczka na podatek 385.6zł

5752.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 967.68 zł

5463 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1257 zł

Umowa o pracę

4748.81
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6720 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6720 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6720 = 655.872 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6720 = 100.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6720 = 164.64 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 921.312 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6720 - 921.312 = 5798.688 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5798.688 * 9% = 521.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5798.688 * 7,75% = 449.4 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6720 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 921.312 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6720 zł - 921.312 zł - 111.25 zł = 5687 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5687 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5687 * 18%) - 46,33 zł = 977.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 977.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5798.688 * 7,75 % = 449.4 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5687 zł - 449.4 zł = 528 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6720 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 921.312 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 521.88 zł

  Zaliczka na podatek - 528 zł

  Wynagrodzenie netto: 6720 zł - 921.312 zł - 521.88 zł -528 zł = 4748.81 zł

Umowa zlecenie

4891.21
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 655.872 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 100.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 164.64 zł
Razem składki ZUS 921.312 zł
Koszty uzyskania 20% 1159.7376 zł
Podstawa opodatkowania 4639 zł
Zaliczka na podatek 385.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 449.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 521.88 zł
Kwota netto (na rękę) 4891.21 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5752 zł

Umowa o dzieło

5752.32
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6720 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6115.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5752.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6720 zł
Podstawa opodatkowania 3360 zł
Koszty uzyskania 3360 zł
Podatek do US 18% 604.8 zł
Kwota netto (na rękę) 6115.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6720 zł
Podstawa opodatkowania 1344 zł
Koszty uzyskania 5376 zł
Podatek do US 18% 967.68 zł
Kwota netto (na rękę) 5752.32 zł

Umowa B2B

5463
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6720 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5463 Sprawdzenie działania: 5463 netto * 23% = 1257 (to nasza kwota VAT) 5463 netto + 1257 VAT = 6720 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6720 zł
Podatek VAT 23 % 1257
Kwota netto 5463 zł

  Frazy powiązane:

 • 6721 ile na rękę
 • 6720 brutto ile to netto
 • 6720 ile to netto

Najciekawsze: