6500 zł brutto, ile to netto?

 
4595.05
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6500 = 634.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6500 = 97.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6500 = 159.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 891.15 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6500 - 891.15 = 5608.85 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5608.85 * 9% = 504.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5608.85 * 7,75% = 434.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 891.15 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6500 zł - 891.15 zł - 111.25 zł = 5498 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5498 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5498 * 18%) - 46,33 zł = 943.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 943.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5608.85 * 7,75 % = 434.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5498 zł - 434.69 zł = 509 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 891.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 504.8 zł

  Zaliczka na podatek - 509 zł

  Wynagrodzenie netto: 6500 zł - 891.15 zł - 504.8 zł -509 zł = 4595.05 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 634.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 97.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 159.25 zł
Razem składki ZUS 891.15 zł
Koszty uzyskania 20% 1121.77 zł
Podstawa opodatkowania 4487 zł
Zaliczka na podatek 373 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 435 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 504.7965 zł
Kwota netto (na rękę) 4731.05 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5564 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5915 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5564 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6500 zł
Podstawa opodatkowania 3250 zł
Koszty uzyskania 3250 zł
Podatek do US 18% 585 zł
Kwota netto (na rękę) 5915 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6500 zł
Podstawa opodatkowania 1300 zł
Koszty uzyskania 5200 zł
Podatek do US 18% 936 zł
Kwota netto (na rękę) 5564 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5285 Sprawdzenie działania: 5285 netto * 23% = 1215 (to nasza kwota VAT) 5285 netto + 1215 VAT = 6500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6500 zł
Podatek VAT 23 % 1215
Kwota netto 5285 zł

  Frazy powiązane:

 • 6500 brutto ile to netto 2016
 • 6500 brutto ile to netto
 • 6500 brutto ile to netto 2017
 • 6500 brutto na netto
 • 6500 ile to netto
 • 6500 brutto ile netto
 • 6500brutto
 • 6500 zł brutto
 • 6500 brutto ile to netto 2018
 • 6 500 brutto
 • 6500
 • 6500 zl brutto ile to netto
 • 6500 brutto 2017
 • 6500 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 6500 brutto 2016
 • W jakiej pracy dostanę 6500 na rękę
 • 6500tys zl brutto ile to netto
 • dochod od 6500
 • kwota 6.500
 • jaki bylby zus przy zarokach 6 500

Najciekawsze: