6500 zł brutto, ile to netto?

 

4648.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 634.4 zł
Składka rentowa 97.5 zł
Składka chorobowa 159.25 zł
Składka zdrowotna 504.8 zł
Zaliczka na podatek 456 zł

4730.74 zł
netto (na rękę)

5616 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 634.4 zł
Składka rentowa 97.5 zł
Składka chorobowa 159.25 zł
Składka zdrowotna 504.8 zł
Zaliczka na podatek 373.31zł

5616 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 884 zł

5285 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1215 zł

Umowa o pracę

4648.05
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6500 = 634.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6500 = 97.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6500 = 159.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 891.15 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6500 - 891.15 = 5608.85 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5608.85 * 9% = 504.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5608.85 * 7,75% = 434.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 891.15 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6500 zł - 891.15 zł - 111.25 zł = 5498 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5498 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5498 * 7%) - 46,33 zł = 890.9 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 890.9 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5608.85 * 7,75 % = 434.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5498 zł - 434.69 zł = 456 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 891.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 504.8 zł

  Zaliczka na podatek - 456 zł

  Wynagrodzenie netto: 6500 zł - 891.15 zł - 504.8 zł -456 zł = 4648.05 zł

Umowa zlecenie

4730.74
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 634.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 97.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 159.25 zł
Razem składki ZUS 891.15 zł
Koszty uzyskania 20% 1121.77 zł
Podstawa opodatkowania 4487 zł
Zaliczka na podatek 373.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 434.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 504.8 zł
Kwota netto (na rękę) 4730.74 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5616 zł

Umowa o dzieło

5616
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5947.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5616 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6500 zł
Podstawa opodatkowania 3250 zł
Koszty uzyskania 3250 zł
Podatek do US 17% 552.5 zł
Kwota netto (na rękę) 5947.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6500 zł
Podstawa opodatkowania 1300 zł
Koszty uzyskania 5200 zł
Podatek do US 17% 884 zł
Kwota netto (na rękę) 5616 zł

Umowa B2B

5285
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5285 Sprawdzenie działania: 5285 netto * 23% = 1215 (to nasza kwota VAT) 5285 netto + 1215 VAT = 6500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6500 zł
Podatek VAT 23 % 1215
Kwota netto 5285 zł

  Frazy powiązane:

 • 6500 brutto ile to netto
 • 6500 brutto ile to netto 2016
 • 6500 brutto ile to netto 2017
 • 6500 brutto na netto
 • 6500 brutto ile netto
 • 6500 ile to netto
 • 6500 zł brutto
 • ile wychodzi netto od 6000 brutto
 • 6500 brutto 17%
 • 6500brutto
 • 6500 brutto ile to netto 2018
 • 6500 zł brutto ile to netto
 • 6 500 brutto
 • 6500
 • 6500 brutto ile to netto 2021
 • 6500 zl brutto ile to netto
 • 6500 brutto 2017
 • premia 6500 brutto ile to netto
 • 6500 zł brutto ile to netto w 2021
 • 6500 brutto ile to netto umowa zlecenie