620 zł brutto, ile to netto?

 

499.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 60.512 zł
Składka rentowa 9.3 zł
Składka chorobowa 15.19 zł
Składka zdrowotna 48.15 zł
Zaliczka na podatek -13 zł

451.31 zł
netto (na rękę)

536 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 60.512 zł
Składka rentowa 9.3 zł
Składka chorobowa 15.19 zł
Składka zdrowotna 48.15 zł
Zaliczka na podatek 35.54zł

535.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 84.32 zł

504 zł
netto (na rękę)VAT 23% 116 zł

Umowa o pracę

499.85
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 620 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 620 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 620 = 60.512 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 620 = 9.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 620 = 15.19 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 85.002 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 620 - 85.002 = 534.998 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 534.998 * 9% = 48.15 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 534.998 * 7,75% = 41.46 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 620 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 85.002 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 620 zł - 85.002 zł - 111.25 zł = 424 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 424 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (424 * 7%) - 46,33 zł = 28.32 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 28.32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 534.998 * 7,75 % = 41.46 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 424 zł - 41.46 zł = -13 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 620 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 85.002 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 48.15 zł

  Zaliczka na podatek - -13 zł

  Wynagrodzenie netto: 620 zł - 85.002 zł - 48.15 zł --13 zł = 499.85 zł

Umowa zlecenie

451.31
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 60.512 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 9.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 15.19 zł
Razem składki ZUS 85.002 zł
Koszty uzyskania 20% 106.9996 zł
Podstawa opodatkowania 428 zł
Zaliczka na podatek 35.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 41.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 48.15 zł
Kwota netto (na rękę) 451.31 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 536 zł

Umowa o dzieło

535.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 620 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 567.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 535.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 620 zł
Podstawa opodatkowania 310 zł
Koszty uzyskania 310 zł
Podatek do US 17% 52.7 zł
Kwota netto (na rękę) 567.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 620 zł
Podstawa opodatkowania 124 zł
Koszty uzyskania 496 zł
Podatek do US 17% 84.32 zł
Kwota netto (na rękę) 535.68 zł

Umowa B2B

504
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 620 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 504 Sprawdzenie działania: 504 netto * 23% = 116 (to nasza kwota VAT) 504 netto + 116 VAT = 620 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 620 zł
Podatek VAT 23 % 116
Kwota netto 504 zł

  Frazy powiązane:

 • 620 brutto ile to netto
 • 620 brutto ile to netto 2016
 • umowa zlecenie 620 brutto ile netto
 • wyplata 620 brutto
 • 620 zl brutto ile to netto
 • 620 zł brutto to ile to netto
 • zus emerytura brutto 620 zl ile podatku
 • umowa o prace brutto 620 ile mwtto