6151 zł brutto, ile to netto?

 

4352.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 600.3376 zł
Składka rentowa 92.265 zł
Składka chorobowa 150.6995 zł
Składka zdrowotna 477.69 zł
Zaliczka na podatek 478 zł

4477.36 zł
netto (na rękę)

5265 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 600.3376 zł
Składka rentowa 92.265 zł
Składka chorobowa 150.6995 zł
Składka zdrowotna 477.69 zł
Zaliczka na podatek 352.65zł

5265.256 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 885.744 zł

5001 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1150 zł

Umowa o pracę

4352.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6151 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6151 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6151 = 600.3376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6151 = 92.265 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6151 = 150.6995 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 843.3021 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6151 - 843.3021 = 5307.6979 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5307.6979 * 9% = 477.69 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5307.6979 * 7,75% = 411.35 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6151 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 843.3021 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6151 zł - 843.3021 zł - 111.25 zł = 5196 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5196 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5196 * 18%) - 46,33 zł = 888.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 888.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5307.6979 * 7,75 % = 411.35 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5196 zł - 411.35 zł = 478 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6151 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 843.3021 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 477.69 zł

  Zaliczka na podatek - 478 zł

  Wynagrodzenie netto: 6151 zł - 843.3021 zł - 477.69 zł -478 zł = 4352.01 zł

Umowa zlecenie

4477.36
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 600.3376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 92.265 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 150.6995 zł
Razem składki ZUS 843.3021 zł
Koszty uzyskania 20% 1061.53958 zł
Podstawa opodatkowania 4246 zł
Zaliczka na podatek 352.65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 411.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 477.69 zł
Kwota netto (na rękę) 4477.36 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5265 zł

Umowa o dzieło

5265.256
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6151 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5597.41 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5265.256 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6151 zł
Podstawa opodatkowania 3075.5 zł
Koszty uzyskania 3075.5 zł
Podatek do US 18% 553.59 zł
Kwota netto (na rękę) 5597.41 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6151 zł
Podstawa opodatkowania 1230.2 zł
Koszty uzyskania 4920.8 zł
Podatek do US 18% 885.744 zł
Kwota netto (na rękę) 5265.256 zł

Umowa B2B

5001
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6151 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5001 Sprawdzenie działania: 5001 netto * 23% = 1150 (to nasza kwota VAT) 5001 netto + 1150 VAT = 6151 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6151 zł
Podatek VAT 23 % 1150
Kwota netto 5001 zł

Najciekawsze: