590 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

477.29
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 590 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 590 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 590 = 57.584 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 590 = 8.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 590 = 14.455 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 80.889 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 590 - 80.889 = 509.111 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 509.111 * 9% = 45.82 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 509.111 * 7,75% = 39.46 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 590 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 80.889 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 590 zł - 80.889 zł - 111.25 zł = 398 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 398 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (398 * 18%) - 46,33 zł = 25.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 25.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 509.111 * 7,75 % = 39.46 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 398 zł - 39.46 zł = -14 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 590 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 80.889 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 45.82 zł

  Zaliczka na podatek - -14 zł

  Wynagrodzenie netto: 590 zł - 80.889 zł - 45.82 zł --14 zł = 477.29 zł


  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/590
 • 14 zł brutto na godzine ile to netto umowa o pracę
 • 505 brutto ile to jest netto
 • 590zł netto jaka wyplata
 • 14,5 zl brutto ile to netto
 • ubezpieczenie 590 zl

Najciekawsze: