590 zł brutto, ile to netto?

 

477.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 57.584 zł
Składka rentowa 8.85 zł
Składka chorobowa 14.455 zł
Składka zdrowotna 45.82 zł
Zaliczka na podatek -14 zł

429.75 zł
netto (na rękę)

505 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 57.584 zł
Składka rentowa 8.85 zł
Składka chorobowa 14.455 zł
Składka zdrowotna 45.82 zł
Zaliczka na podatek 33.54zł

505.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 84.96 zł

480 zł
netto (na rękę)VAT 23% 110 zł

Umowa o pracę

477.29
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 590 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 590 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 590 = 57.584 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 590 = 8.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 590 = 14.455 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 80.889 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 590 - 80.889 = 509.111 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 509.111 * 9% = 45.82 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 509.111 * 7,75% = 39.46 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 590 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 80.889 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 590 zł - 80.889 zł - 111.25 zł = 398 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 398 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (398 * 18%) - 46,33 zł = 25.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 25.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 509.111 * 7,75 % = 39.46 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 398 zł - 39.46 zł = -14 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 590 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 80.889 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 45.82 zł

  Zaliczka na podatek - -14 zł

  Wynagrodzenie netto: 590 zł - 80.889 zł - 45.82 zł --14 zł = 477.29 zł

Umowa zlecenie

429.75
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 57.584 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 14.455 zł
Razem składki ZUS 80.889 zł
Koszty uzyskania 20% 101.8222 zł
Podstawa opodatkowania 407 zł
Zaliczka na podatek 33.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 39.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 45.82 zł
Kwota netto (na rękę) 429.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 505 zł

Umowa o dzieło

505.04
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 590 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 536.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 505.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 590 zł
Podstawa opodatkowania 295 zł
Koszty uzyskania 295 zł
Podatek do US 18% 53.1 zł
Kwota netto (na rękę) 536.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 590 zł
Podstawa opodatkowania 118 zł
Koszty uzyskania 472 zł
Podatek do US 18% 84.96 zł
Kwota netto (na rękę) 505.04 zł

Umowa B2B

480
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 590 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 480 Sprawdzenie działania: 480 netto * 23% = 110 (to nasza kwota VAT) 480 netto + 110 VAT = 590 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 590 zł
Podatek VAT 23 % 110
Kwota netto 480 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/590
 • 14 zł brutto na godzine ile to netto umowa o pracę
 • 505 brutto ile to jest netto
 • 590zł netto jaka wyplata
 • 14,5 zl brutto ile to netto
 • ubezpieczenie 590 zl

Najciekawsze: