5323 zł brutto, ile to netto?

 

3817.83 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 519.5248 zł
Składka rentowa 79.845 zł
Składka chorobowa 130.4135 zł
Składka zdrowotna 413.39 zł
Zaliczka na podatek 362 zł

3873.8 zł
netto (na rękę)

4599 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 519.5248 zł
Składka rentowa 79.845 zł
Składka chorobowa 130.4135 zł
Składka zdrowotna 413.39 zł
Zaliczka na podatek 306.03zł

4599.072 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 723.928 zł

4328 zł
netto (na rękę)VAT 23% 995 zł

Umowa o pracę

3817.83
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5323 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5323 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5323 = 519.5248 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5323 = 79.845 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5323 = 130.4135 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 729.7833 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5323 - 729.7833 = 4593.2167 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4593.2167 * 9% = 413.39 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4593.2167 * 7,75% = 355.97 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5323 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 729.7833 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5323 zł - 729.7833 zł - 111.25 zł = 4482 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4482 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4482 * 7%) - 46,33 zł = 718.18 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 718.18 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4593.2167 * 7,75 % = 355.97 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4482 zł - 355.97 zł = 362 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5323 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 729.7833 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 413.39 zł

  Zaliczka na podatek - 362 zł

  Wynagrodzenie netto: 5323 zł - 729.7833 zł - 413.39 zł -362 zł = 3817.83 zł

Umowa zlecenie

3873.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 519.5248 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 79.845 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 130.4135 zł
Razem składki ZUS 729.7833 zł
Koszty uzyskania 20% 918.64334 zł
Podstawa opodatkowania 3675 zł
Zaliczka na podatek 306.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 355.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 413.39 zł
Kwota netto (na rękę) 3873.8 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4599 zł

Umowa o dzieło

4599.072
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5323 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4870.545 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4599.072 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5323 zł
Podstawa opodatkowania 2661.5 zł
Koszty uzyskania 2661.5 zł
Podatek do US 17% 452.455 zł
Kwota netto (na rękę) 4870.545 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5323 zł
Podstawa opodatkowania 1064.6 zł
Koszty uzyskania 4258.4 zł
Podatek do US 17% 723.928 zł
Kwota netto (na rękę) 4599.072 zł

Umowa B2B

4328
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5323 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4328 Sprawdzenie działania: 4328 netto * 23% = 995 (to nasza kwota VAT) 4328 netto + 995 VAT = 5323 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5323 zł
Podatek VAT 23 % 995
Kwota netto 4328 zł

  Frazy powiązane:

 • brutto 5323
 • brutto 5323
 • 5323 brutto
 • 5323 brutto ile to netto