5220 zł brutto, ile to netto?

 

3703.95 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 509.472 zł
Składka rentowa 78.3 zł
Składka chorobowa 127.89 zł
Składka zdrowotna 405.39 zł
Zaliczka na podatek 395 zł

3799.04 zł
netto (na rękę)

4468 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 509.472 zł
Składka rentowa 78.3 zł
Składka chorobowa 127.89 zł
Składka zdrowotna 405.39 zł
Zaliczka na podatek 299.91zł

4468.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 751.68 zł

4244 zł
netto (na rękę)VAT 23% 976 zł

Umowa o pracę

3703.95
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5220 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5220 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5220 = 509.472 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5220 = 78.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5220 = 127.89 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 715.662 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5220 - 715.662 = 4504.338 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4504.338 * 9% = 405.39 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4504.338 * 7,75% = 349.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5220 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 715.662 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5220 zł - 715.662 zł - 111.25 zł = 4393 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4393 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4393 * 18%) - 46,33 zł = 744.41 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 744.41 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4504.338 * 7,75 % = 349.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4393 zł - 349.09 zł = 395 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5220 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 715.662 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 405.39 zł

  Zaliczka na podatek - 395 zł

  Wynagrodzenie netto: 5220 zł - 715.662 zł - 405.39 zł -395 zł = 3703.95 zł

Umowa zlecenie

3799.04
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 509.472 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 78.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 127.89 zł
Razem składki ZUS 715.662 zł
Koszty uzyskania 20% 900.8676 zł
Podstawa opodatkowania 3603 zł
Zaliczka na podatek 299.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 349.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 405.39 zł
Kwota netto (na rękę) 3799.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4468 zł

Umowa o dzieło

4468.32
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5220 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4750.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4468.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5220 zł
Podstawa opodatkowania 2610 zł
Koszty uzyskania 2610 zł
Podatek do US 18% 469.8 zł
Kwota netto (na rękę) 4750.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5220 zł
Podstawa opodatkowania 1044 zł
Koszty uzyskania 4176 zł
Podatek do US 18% 751.68 zł
Kwota netto (na rękę) 4468.32 zł

Umowa B2B

4244
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5220 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4244 Sprawdzenie działania: 4244 netto * 23% = 976 (to nasza kwota VAT) 4244 netto + 976 VAT = 5220 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5220 zł
Podatek VAT 23 % 976
Kwota netto 4244 zł

  Frazy powiązane:

 • 5220 brutto

Najciekawsze: