4990 zł brutto, ile to netto?

 

3582.34 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 487.024 zł
Składka rentowa 74.85 zł
Składka chorobowa 122.255 zł
Składka zdrowotna 387.53 zł
Zaliczka na podatek 336 zł

3632.05 zł
netto (na rękę)

4311 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 487.024 zł
Składka rentowa 74.85 zł
Składka chorobowa 122.255 zł
Składka zdrowotna 387.53 zł
Zaliczka na podatek 286.29zł

4311.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 678.64 zł

4057 zł
netto (na rękę)VAT 23% 933 zł

Umowa o pracę

3582.34
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4990 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4990 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4990 = 487.024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4990 = 74.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4990 = 122.255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 684.129 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4990 - 684.129 = 4305.871 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4305.871 * 9% = 387.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4305.871 * 7,75% = 333.71 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4990 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 684.129 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4990 zł - 684.129 zł - 111.25 zł = 4195 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4195 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4195 * 7%) - 46,33 zł = 669.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 669.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4305.871 * 7,75 % = 333.71 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4195 zł - 333.71 zł = 336 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4990 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 684.129 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 387.53 zł

  Zaliczka na podatek - 336 zł

  Wynagrodzenie netto: 4990 zł - 684.129 zł - 387.53 zł -336 zł = 3582.34 zł

Umowa zlecenie

3632.05
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 487.024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 74.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 122.255 zł
Razem składki ZUS 684.129 zł
Koszty uzyskania 20% 861.1742 zł
Podstawa opodatkowania 3445 zł
Zaliczka na podatek 286.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 333.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 387.53 zł
Kwota netto (na rękę) 3632.05 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4311 zł

Umowa o dzieło

4311.36
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4990 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4565.85 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4311.36 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4990 zł
Podstawa opodatkowania 2495 zł
Koszty uzyskania 2495 zł
Podatek do US 17% 424.15 zł
Kwota netto (na rękę) 4565.85 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4990 zł
Podstawa opodatkowania 998 zł
Koszty uzyskania 3992 zł
Podatek do US 17% 678.64 zł
Kwota netto (na rękę) 4311.36 zł

Umowa B2B

4057
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4990 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4057 Sprawdzenie działania: 4057 netto * 23% = 933 (to nasza kwota VAT) 4057 netto + 933 VAT = 4990 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4990 zł
Podatek VAT 23 % 933
Kwota netto 4057 zł

  Frazy powiązane:

 • 4990 brutto
 • 4990 brutto ile to netto umowa o dzielo
 • 4990 brutto ile to netto

Najciekawsze: