4800 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3411.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4800 = 468.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4800 = 72 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4800 = 117.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 658.08 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4800 - 658.08 = 4141.92 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4141.92 * 9% = 372.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4141.92 * 7,75% = 321 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 658.08 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4800 zł - 658.08 zł - 111.25 zł = 4031 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4031 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4031 * 18%) - 46,33 zł = 679.25 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 679.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4141.92 * 7,75 % = 321 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4031 zł - 321 zł = 358 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 658.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 372.77 zł

  Zaliczka na podatek - 358 zł

  Wynagrodzenie netto: 4800 zł - 658.08 zł - 372.77 zł -358 zł = 3411.15 zł


  Frazy powiązane:

 • 4800 brutto ile to netto 2015
 • 4800 brutto ile to netto
 • 4800 brutto ile to netto 2017
 • 4800 brutto ile to netto 2016
 • 4800 brutto
 • 4800 brutto ile netto
 • 4800brutto ile to netto 2015
 • 4800 brutto ile netto 2016
 • 4800 ile to netto
 • 4800 brutto ile to netto 2018
 • 4800 brutto ile na ręke
 • 4800 zł brutto
 • 4800 zł brutto ile to netto
 • 4800brutt
 • kwota podatku od kwoty 4.800
 • ile to jest 4800 zł na reke
 • 4800 brutto skladka emerytalna
 • 4800brutto ile netto
 • 4800brutto ile to netto
 • 4800 zl brutto ile na rękę

Najciekawsze: