4800 zł brutto, ile to netto?

 

3448.15 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 468.48 zł
Składka rentowa 72 zł
Składka chorobowa 117.6 zł
Składka zdrowotna 372.77 zł
Zaliczka na podatek 321 zł

3493.15 zł
netto (na rękę)

4147 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 468.48 zł
Składka rentowa 72 zł
Składka chorobowa 117.6 zł
Składka zdrowotna 372.77 zł
Zaliczka na podatek 276zł

4147.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 652.8 zł

3902 zł
netto (na rękę)VAT 23% 898 zł

Umowa o pracę

3448.15
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4800 = 468.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4800 = 72 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4800 = 117.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 658.08 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4800 - 658.08 = 4141.92 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4141.92 * 9% = 372.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4141.92 * 7,75% = 321 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 658.08 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4800 zł - 658.08 zł - 111.25 zł = 4031 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4031 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4031 * 7%) - 46,33 zł = 641.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 641.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4141.92 * 7,75 % = 321 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4031 zł - 321 zł = 321 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 658.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 372.77 zł

  Zaliczka na podatek - 321 zł

  Wynagrodzenie netto: 4800 zł - 658.08 zł - 372.77 zł -321 zł = 3448.15 zł

Umowa zlecenie

3493.15
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 468.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 72 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 117.6 zł
Razem składki ZUS 658.08 zł
Koszty uzyskania 20% 828.384 zł
Podstawa opodatkowania 3314 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 321 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 372.77 zł
Kwota netto (na rękę) 3493.15 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4147 zł

Umowa o dzieło

4147.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4392 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4147.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4800 zł
Podstawa opodatkowania 2400 zł
Koszty uzyskania 2400 zł
Podatek do US 17% 408 zł
Kwota netto (na rękę) 4392 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4800 zł
Podstawa opodatkowania 960 zł
Koszty uzyskania 3840 zł
Podatek do US 17% 652.8 zł
Kwota netto (na rękę) 4147.2 zł

Umowa B2B

3902
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3902 Sprawdzenie działania: 3902 netto * 23% = 898 (to nasza kwota VAT) 3902 netto + 898 VAT = 4800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4800 zł
Podatek VAT 23 % 898
Kwota netto 3902 zł

  Frazy powiązane:

 • 4800 brutto ile to netto 2015
 • 4800 brutto ile to netto
 • 4800 brutto ile to netto 2017
 • 4800 brutto ile to netto 2016
 • 4800 brutto
 • 4800 brutto ile netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/4800
 • 4800brutto ile to netto 2015
 • 4800 brutto ile netto 2016
 • 4800 brutto ile to netto 2018
 • 4800 ile to netto
 • 4800 brutto netto
 • 4800 netto
 • 4800 brutto ile na ręke
 • 4800 brutto ile na reke
 • 4800 zł brutto
 • 4800 zł brutto ile to netto
 • 4800brutt
 • 4800 brutto to ile netto
 • brutto 4800 ile to netto