4770 zł brutto, ile to netto?

 

3427.59 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 465.552 zł
Składka rentowa 71.55 zł
Składka chorobowa 116.865 zł
Składka zdrowotna 370.44 zł
Zaliczka na podatek 318 zł

3471.58 zł
netto (na rękę)

4121 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 465.552 zł
Składka rentowa 71.55 zł
Składka chorobowa 116.865 zł
Składka zdrowotna 370.44 zł
Zaliczka na podatek 274.01zł

4121.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 648.72 zł

3878 zł
netto (na rękę)VAT 23% 892 zł

Umowa o pracę

3427.59
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4770 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4770 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4770 = 465.552 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4770 = 71.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4770 = 116.865 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 653.967 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4770 - 653.967 = 4116.033 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4116.033 * 9% = 370.44 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4116.033 * 7,75% = 318.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4770 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 653.967 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4770 zł - 653.967 zł - 111.25 zł = 4005 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4005 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4005 * 7%) - 46,33 zł = 637.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 637.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4116.033 * 7,75 % = 318.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4005 zł - 318.99 zł = 318 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4770 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 653.967 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 370.44 zł

  Zaliczka na podatek - 318 zł

  Wynagrodzenie netto: 4770 zł - 653.967 zł - 370.44 zł -318 zł = 3427.59 zł

Umowa zlecenie

3471.58
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 465.552 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 71.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 116.865 zł
Razem składki ZUS 653.967 zł
Koszty uzyskania 20% 823.2066 zł
Podstawa opodatkowania 3293 zł
Zaliczka na podatek 274.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 318.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 370.44 zł
Kwota netto (na rękę) 3471.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4121 zł

Umowa o dzieło

4121.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4770 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4364.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4121.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4770 zł
Podstawa opodatkowania 2385 zł
Koszty uzyskania 2385 zł
Podatek do US 17% 405.45 zł
Kwota netto (na rękę) 4364.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4770 zł
Podstawa opodatkowania 954 zł
Koszty uzyskania 3816 zł
Podatek do US 17% 648.72 zł
Kwota netto (na rękę) 4121.28 zł

Umowa B2B

3878
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4770 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3878 Sprawdzenie działania: 3878 netto * 23% = 892 (to nasza kwota VAT) 3878 netto + 892 VAT = 4770 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4770 zł
Podatek VAT 23 % 892
Kwota netto 3878 zł

  Frazy powiązane:

 • 4770 zł brutto
 • 4770 brutto ile to netto
 • 4770 brutto
 • 4770 ile to netto
 • 370 zlotych brutto ile to netto
 • 4770 brutto ile na rękę
 • 4770 zl brutto
 • 4770 brutto netto umowa o prace

Najciekawsze: