4651 zł brutto, ile to netto?

 

3343.15 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 453.9376 zł
Składka rentowa 69.765 zł
Składka chorobowa 113.9495 zł
Składka zdrowotna 361.2 zł
Zaliczka na podatek 309 zł

3385.18 zł
netto (na rękę)

4018 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 453.9376 zł
Składka rentowa 69.765 zł
Składka chorobowa 113.9495 zł
Składka zdrowotna 361.2 zł
Zaliczka na podatek 266.97zł

4018.464 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 632.536 zł

3781 zł
netto (na rękę)VAT 23% 870 zł

Umowa o pracę

3343.15
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4651 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4651 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4651 = 453.9376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4651 = 69.765 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4651 = 113.9495 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 637.6521 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4651 - 637.6521 = 4013.3479 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4013.3479 * 9% = 361.2 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4013.3479 * 7,75% = 311.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4651 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 637.6521 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4651 zł - 637.6521 zł - 111.25 zł = 3902 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3902 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3902 * 7%) - 46,33 zł = 619.58 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 619.58 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4013.3479 * 7,75 % = 311.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3902 zł - 311.03 zł = 309 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4651 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 637.6521 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 361.2 zł

  Zaliczka na podatek - 309 zł

  Wynagrodzenie netto: 4651 zł - 637.6521 zł - 361.2 zł -309 zł = 3343.15 zł

Umowa zlecenie

3385.18
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 453.9376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 69.765 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 113.9495 zł
Razem składki ZUS 637.6521 zł
Koszty uzyskania 20% 802.66958 zł
Podstawa opodatkowania 3211 zł
Zaliczka na podatek 266.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 311.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 361.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3385.18 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4018 zł

Umowa o dzieło

4018.464
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4651 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4255.665 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4018.464 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4651 zł
Podstawa opodatkowania 2325.5 zł
Koszty uzyskania 2325.5 zł
Podatek do US 17% 395.335 zł
Kwota netto (na rękę) 4255.665 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4651 zł
Podstawa opodatkowania 930.2 zł
Koszty uzyskania 3720.8 zł
Podatek do US 17% 632.536 zł
Kwota netto (na rękę) 4018.464 zł

Umowa B2B

3781
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4651 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3781 Sprawdzenie działania: 3781 netto * 23% = 870 (to nasza kwota VAT) 3781 netto + 870 VAT = 4651 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4651 zł
Podatek VAT 23 % 870
Kwota netto 3781 zł