450 zł brutto, ile to netto?

 

380.36 zł
netto (na rękę)



Składka emerytalna 43.92 zł
Składka rentowa 6.75 zł
Składka chorobowa 11.025 zł
Składka zdrowotna 34.95 zł
Zaliczka na podatek -27 zł

327.45 zł
netto (na rękę)

389 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 43.92 zł
Składka rentowa 6.75 zł
Składka chorobowa 11.025 zł
Składka zdrowotna 34.95 zł
Zaliczka na podatek 25.91zł

388.8 zł
netto (na rękę)



Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 61.2 zł

366 zł
netto (na rękę)



VAT 23% 84 zł

Umowa o pracę

380.36
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 450 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 450 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 450 = 43.92 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 450 = 6.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 450 = 11.025 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 61.695 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 450 - 61.695 = 388.305 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 388.305 * 9% = 34.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 388.305 * 7,75% = 30.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 450 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 61.695 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 450 zł - 61.695 zł - 111.25 zł = 277 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 277 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (277 * 7%) - 46,33 zł = 3.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 388.305 * 7,75 % = 30.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 277 zł - 30.09 zł = -27 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 450 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 61.695 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 34.95 zł

  Zaliczka na podatek - -27 zł

  Wynagrodzenie netto: 450 zł - 61.695 zł - 34.95 zł --27 zł = 380.36 zł

Umowa zlecenie

327.45
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 43.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6.75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 11.025 zł
Razem składki ZUS 61.695 zł
Koszty uzyskania 20% 77.661 zł
Podstawa opodatkowania 311 zł
Zaliczka na podatek 25.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 30.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 34.95 zł
Kwota netto (na rękę) 327.45 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 389 zł

Umowa o dzieło

388.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 450 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 411.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 388.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 450 zł
Podstawa opodatkowania 225 zł
Koszty uzyskania 225 zł
Podatek do US 17% 38.25 zł
Kwota netto (na rękę) 411.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 450 zł
Podstawa opodatkowania 90 zł
Koszty uzyskania 360 zł
Podatek do US 17% 61.2 zł
Kwota netto (na rękę) 388.8 zł

Umowa B2B

366
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 450 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 366 Sprawdzenie działania: 366 netto * 23% = 84 (to nasza kwota VAT) 366 netto + 84 VAT = 450 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 450 zł
Podatek VAT 23 % 84
Kwota netto 366 zł

  Frazy powiązane:

 • 450 brutto ile to netto
 • 450 brutto
 • 450 zł brutto ile to netto
 • 450 brutto ile to netto 2015
 • 450 netto ile to brutto
 • 450 brutto ile netto
 • 450 zl brutto
 • 450zl brutto ile to netto
 • 450 brutto to ile netto
 • 18% od 450 zł
 • 450 brutto ile to netto 2016
 • 450brutto ile to netto
 • 450 zł brutto ile netto
 • 450 podwyżki brutto ile to metto
 • 450 $ ile to zl
 • 450 00 zl brutto do netto
 • 450 zł netto to ile brutto
 • 450 zl brutto premi
 • 450zl brutto to ile to netto
 • 450 ile to netto